Menu
Tretten bru kollapset mandag 15. august. Nå har Statens Havarikommisjon besluttet å igangsette sikkerhetsundersøkelse av hendelsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Havarikommisjonen skal undersøke brukollapsen i Tretten

Havarikommisjonen har besluttet å igangsette sikkerhetsundersøkelse av hendelsen etter at Tretten bru kollapset forrige mandag.

Av NTB | 23.08.2022 14:31:05

Ulykker og naturkatastrofer: Undersøkelsen vil klarlegge hvordan og hvorfor brua kollapset, identifisere sikkerhetsproblemer og kartlegge bakenforliggende årsaksfaktorer til hendelsen, opplyser Havarikommisjonen.

Basert på dette vil kommisjonen utrede områder for forbedring av sikkerheten.

Mandag 15. august kollapset Tretten bru og falt ned i Gudbrandsdalslågen og på E6. En personbil og en lastebil med påhengsvogn var på brua da den falt sammen.

Ingen av førerne ble skadd i hendelsen.

Tretten bru var en fagverksbru i limtre og stål. Den kollapset etter å ha vært i drift i kun ti år og to måneder.

Oppryddingsarbeidet er i full gang. Lastebilen ble fjernet fra brua mandag, og nå skal resten av brua klippes opp og fjernes.

(©NTB)

Flere nyheter: