Menu
KNM Helge Ingstad sank etter kollisjonen med tankskipet TS Sola. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Havarikommisjonen: Helge Ingstad kunne ha vært reddet

Havarikommisjonen mener at fregatten Helge Ingstad kunne ha blitt reddet dersom mannskapet hadde gjennomført tiltak for å hindre at fregatten ble oversvømt.

Av NTB | 21.04.2021 13:19:50

Politikk: – Nedstengning av fartøyet ved evakuering kunne forhindret at fartøyet forliste, skriver Havarikommisjonen i sin andre delrapport om Helge Ingstad-ulykken som de la fram onsdag.

Her kommer det fram at de vanntette skottene i fregatten ikke ble lukket da mannskapet evakuerte, slik prosedyren var.

Havarikommisjonen mener at skipet kunne ha holdt seg flytende og blitt reddet dersom dette hadde blitt gjort.

– Mannskapet oppfattet vannfyllingen så omfattende at fartøyet uansett ble ansett som tapt, og det ble bestemt at man skulle evakuere. Ved evakuering ble dører, luker og andre åpninger ikke lukket av besetningen, opplyser kommisjonen.

På pressekonferansen der rapporten ble lagt fram, sa avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonens sjøfartsavdeling at det mest alvorlige avviket de har avdekket, var i form av mangelfull trening og opplæring av besetningen.

I rapporten blir det påpekt at grunnstøtingen ikke var avgjørende for at fartøyet forliste, men det medførte at vanninntrengningen gikk hurtigere.

– Besetningen fikk dermed mindre tid til å vurdere tiltak for å berge fartøyet, heter det.

Blant tilrådingene er at Sjøforsvaret styrker fregattbesetningenes bevissthet og kompetanse om nedstengning for opprettholdelse av vanntett integritet og fartøyets overlevelse ved skade.

De tilrår også at Forsvarsdepartementet må sikre at sektoren får klare juridiske rammevilkår slik at skipssikkerheten ivaretas, og at Sjøforsvaret må gjennomgå og risikovurdere bemanningskonseptet for fregattene.

Ifølge konsulentselskapet PwC kostet det 765 millioner kroner å heve fregatten. Åtte personer ble lettere skadd i ulykken.

Den første havarirapporten tok for seg hva som skjedde fram til skipskollisjonen, og den inneholdt 20 avvikspunker. Den rapporten ble lagt fram i november 2019.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Vestland fylke tidlig om morgenen 8. november 2018. Fregatten fikk omfattende skader, grunnstøtte og gikk etter hvert ned.

I rapporten kommer Havarikommisjonen med 28 sikkerhetstilrådinger.

Rettssaken om hvem som hadde ansvar for kollisjonen, starter i februar 2022. Staten og rederiet bak Sola TS er partene.

Flere nyheter: