Menu
Foto: Vidar Ruud / NTB

Haugesund har fortsatt flest arbeidsledige

Fremdeles er Haugesund kommunen med høyest ledighet. 5,2 prosent er helt ledige. I Karmøy er andelen på 3,9 prosent. Ledigheten gikk kraftig opp da de strenge smitteverntiltakene ble innført.

Av NTB | 13.04.2021 15:57:05

Arbeidsliv: Siden utgangen av mars har det blitt 367 færre registrerte arbeidssøkere i Rogaland, men det er store forskjeller mellom enkelte yrkesgrupper.

Tirsdag 13. april er det registrert 16 378 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, viser ferske ukestall fra NAV.

Av dem er 9 420 helt ledige, noe som er 140 færre enn ved utgangen av mars måned. Fordelingen på kjønn er henholdsvis 4 224 kvinner og 5 336 menn. 3,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket står helt uten jobb.

5 560 personer er delvis ledige i Rogaland. Det er 253 færre sammenlignet med utgangen av mars og utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– April starter med en forsiktig nedgang i den totale ledigheten i fylket. Situasjonen er usikker og flere lokale smitteutbrudd vil få konsekvenser for mange, særlig når smitteverntiltakene blir strenge. Mange næringer viser likevel stor fleksibilitet og finner løsninger for å holde arbeidstakere i jobb, helt eller delvis sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Store kommunevise variasjoner

Strenge lokale smitteverntiltak på Haugalandet sørget for at ledigheten gikk betydelig opp i mars måned, men også der har den gått forsiktig nedover de første ukene av april.

Fremdeles er Haugesund kommunen med høyest ledighet. 5,2 prosent er helt ledige. I Karmøy er andelen på 3,9 prosent.

I Sør-Rogaland har Stavanger den høyeste ledigheten med 4,2 prosent. Sandnes har 3,9 prosent og Eigersund 3,8 prosent.

Forskjeller mellom yrkesgrupper

Det er store forskjeller i antallet helt ledige og delvis ledige i de forskjellige yrkesgruppene.

Reiseliv og transport og butikk og salgsarbeid er de to gruppene hvor flest står helt eller delvis uten jobb.

De siste ukene har det vært en reduksjon i antallet delvis ledige innenfor reiseliv og transport og oppgang i antallet helt ledige. Innenfor butikk og salgsarbeid har tendensen vært motsatt.

– Noe av forklaringen på denne trenden skyldes at butikker og varehandel er mer fleksible i forhold til å kunne tilpasse seg smittervernsrestiksjoner, mens aktører innenfor reiseliv, servering og overnatting har hatt stengte dører grunnet tiltak som skjenkeforbud, blant annet, forklarer Merethe P. Haftorsen.

Nedgang også på nasjonalt nivå

Tirsdag er det registrert 208.500 helt ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Nedgangen er størst blant delvis ledige.

Totalt er det 3.200 færre arbeidsledige nå enn før påske.

– Nedgangen i antallet arbeidssøkere de siste tre ukene skyldes hovedsakelig en nedgang i antall delvis ledige, mens antallet helt ledige har økt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Antallet helt ledige har økt mest innen butikk- og salgsarbeid, samt reiseliv og transport, som også er yrkesgruppene der antallet delvis ledige har gått mest ned i løpet de tre siste ukene.

Totalt er 121.700 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken og er 2.300 flere enn for tre uker siden.

Flere nyheter: