reklame for Sheiken Bowling
Menu
FOTO: HOLON arkitektur

Haugesund bystyre sa nei til HTK-hallen

Bystyret sier nei til å stille en garanti på 20 millioner kroner til bygging av HTK-hallen på nåværende tidspunkt.

Av Egil M Solberg | 18.05.2022 21:44:55

Politikk: Det ble en til dels heftig debatt om en garanti for byggingen av HTK-hallen på 20 millioner kroner.

Senterpartiets representant Tor Inge Eidesen trakk i debatten frem at hallprosjektet utgjorde en vesentlig økonomisk risiko og at det derfor ikke ville være lovlig å gi en slik garanti.

Han trakk også frem at det per dags dato ikke finnes et reelt behov for kommunen å leie plass i et slik anlegg per i dag, ettersom man fortsatt jobber konkret med planer for et Folkebad.

Kommunen har allerede gitt prosjektet gratis tomt som et bidrag til byggingen.

MDG-representant Bjørn-Erik Davidsen ba HTK om å ta med svømmeklubben i prosjektet, nedskallere hallen, samt å drive hallen i ett driftsår. Da vil HTK-hallen på nytt kunne søke om garantien, mente han.

Dette var sammenfaller også med kommunedirektørens forslag til vedtak.

– Det er skremmende hvordan opposisjonen bagatelliserer risikoen ved å bygge anlegget. Fagpersonellet med administrasjonen i kommunen er tydelige på hvor stor risikoen er, sa Tor Inge Fredriksen (Ap).

Han mener det uansett er for tidlig å gå videre med THK-hall-planene nå. Han ber dem derfor vente til planene for Folkebadet er avklart.

– Da kan det bli aktuelt for kommunen å leie HTK-hallen, noe som vil gi et langt bedre utgangspunkt for finansieringen, påpekte han.

Bakgrunn

Haugesund Triatlonklubb ble stiftet den 22. januar 2012 og har etablert seg som en stor og aktiv klubb på Haugalandet med mellom 300 – 400 medlemmer. Klubben er kjent for å ha Norges største barne- og ungdomsgruppe innen triatlon.

Siden oppstarten i 2012 har klubben hatt utfordringer med å kunne gi sine medlemmer, spesielt barn og unge, nok treningstid i svømming.

Dette med bakgrunn i en vanskelig og begrenset bassengkapasitet i Haugesund. Dette har medført at klubben selv har satt i gang et prosjekt med ønske om å realisere sin egen klubbeide svømmehall.

I forbindelse med dette etablerte derfor klubben den 23.10.2020 sitt eget AS, ved navn HTK-hallen AS.

Flere nyheter: