Menu
Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre. FOTO: Haugesund Venstre

Haugesund avventer opprettelse av enhet for russaker

Fra 1. juli ble alle kommuner pålagt å ha en rådgivende enhet for russaker. I Haugesund kommune avventer de.

Av Egil M Solberg | 05.07.2022 19:00:26

Russaker: Fra 1.juli ble alle kommuner pålagt å ha en rådgivende enhet for russaker.

– Dessverre opplever vi i Haugesund Venstre at Haugesund kommune er for avventende. Det er på tide at mennesker med rusproblemer tilbys hjelp, ikke straff, også i Haugesund.

Det sier Bjørn Gunnar Husby i Haugesund Venstre.

I 2021 vedtok Stortinget at kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker. Det ble også satt av 100 millioner i statsbudsjettet for 2022, og Haugesund har fått sin andel.

– Den rådgivende enheten skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika, forklarer Husby.

Dette gir kommunen en mulighet til å møte de som har et narkotikaproblem med råd og veiledning og tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjeneste.

Den rådgivende enheten skal også sørge for at de også får tilbud om utredning av andre tjenester de trenger, for eksempel ulike former for oppfølgingstilbud fra NAV.

– Dette handler om hjelp, ikke straff, som var intensjonen med rusreformen, som dessverre ikke fikk flertall på Stortinget, sier Husby.

Manglende retningslinjer

Haugesund kommune peker på manglende retningslinjer/premisser som årsak til at de ikke er kommet skikkelig i gang med å etablere en rådgivende enhet.

– Det synes jeg ikke holder, når vi vet at kommuner som Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er kommet langt i å etablere en slik enhet, sier Husby.

I tillegg sendte Helsedirektoratet ut et brev til alle kommuner den 17. juni i år med vilkår og rutiner for oppmøte og ruskontroll hos rådgivende enhet for russaker.

Nå ber han kommunen gjøre følgende:

* Komme i gang med å etablere denne rådgivningsenheten så raskt som mulig, gjerne i samarbeid med de andre kommunene på Haugalandet.

* Det må sikres tilstrekkelig finansiering av den kommunale rådgivningsenheten, samt sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.

* Kommunen må også gå i dialog med politiet om å innføre påtaleunnlatelse ved bruk/besittelse av mindre mengder narkotika, med betingelse om henvisning til rådgivningsenheten. Oppmøte for den kommunale enheten vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon, og vil kunne motivere mennesker til å gjøre endringer i livet.

– Det er på tide at mennesker med rusproblemer tilbys hjelp, ikke straff. Vi vet at straff ikke begrenser bruken av narkotika, det fremkommer klart i en rekke forskningsarbeid og er godt oppsummert i Rusreformutvalgets rapport. Derfor kan ikke Haugesund kommune sitte på gjerdet og vente, det haster det med å få på plass en rådgivende enhet for russaker i Haugesund, avslutter han.

Flere nyheter: