Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Haugaland Kraft skal granskes etter bedragerianklager

Formannskapet i Karmøy kommune besluttet mandag kvelden enstemmig å oversende dokumentasjon om bedragerier tilknyttet Haugaland Kraft til kontrollutvalget. Saken er også anmeldt til politiet.

Av Egil M Solberg | 02.04.2019 19:30:04

Bedragerianklager: Det er påvist misbruk av støttemidler i en størrelsesorden av opp til 4 millioner kroner.

Dette dreier seg om støttemidler som Stortinget avsatte til resurssvake lokalradioer i distriktene i forbindelse med overgangen til DAB i 2016.

– Jeg er svært urolig i forhold til det vi nå er gjort kjent med, sier Helge Thorheim (Karmøylista) etter møtet mandag kveld.

Midlene har ikke kommet lokalradioene til gode, isteden har størsteparten av pengene havnet i selskaper tilknyttet FK Haugesund. Bedrageriet hadde ikke vært mulig uten medvirkning fra Haugaland Kraft Fiber AS.

I dokumentasjon, innhentet ved offentlig innsyn av Rogaland Lokalradioforening, fremkommer det at fotballklubben ved hjelp av kraftselskapet har tilegnet seg midler ved å villede Medietilsynet til å tro at fotballklubben hadde avholdt møte med lokalradioene og inngått avtaler med dem. Det benekter samtlige radioer.

Størsteparten av den angivelige DAB-utbyggingen er aldri gjennomført. Haugaland Kraft Fiber AS satte opp tre sendere i 2017, mens det er utbetalt støtte for å bygge et langt høyere antall. Likevel er det levert sluttrapport med revisorgodkjenning med påstand om at DAB-nettene var ferdig utbygget.

Senderne som er montert er også montert i strid med forskriftene, slik at de støyer for andre radiosendere. Dette fører til at mange opplever dårlig DAB-dekning i områder ved senderne. I Aksdal er dette spesielt problematisk.

Det mest påfallende er likevel at radioene selv bygget ut sitt DAB-nett allerede i 2011. Det har således aldri vært behov for flere DAB-nett. Det fremstår derfor som om hele DAB-prosjektet i Haugaland Kraft Fiber AS er organisert i den hensikt å misbruke støtteordningen til fordel for FK Haugesund.

Nå må kommunene ta stilling til aktiviteten

Nå krever de berørte lokalradioene at kommunene som er eiere av kraftselskapet tar ansvar og sørger for at virksomheten avvikles med umiddelbar virkning, samt at kraftselskapet erstatter lokalradioene det tapet de er påført.

Det har de siste to ukene vært samtaler mellom både radioene, Haugaland Kraft og sentrale politikere. Det er imidlertid så langt ikke kommet noe avtale.

– Vi har sendt saken til kontrollkomiteen for behandling, i tillegg er saken oversendt eierskapsutvalget i Haugaland Kraft, opplyser Thorheim til Radio Haugaland.

Det er Rogaland Lokalradioforening som på veiene av de berørte lokalradioene har innlevert politianmeldelsen og fremlagt dokumentasjon overfor kommunene.

Flere nyheter: