powergym
Menu
hasj

Hasjlukt fra leilighet

En politipatrulje som var ute på et annet oppdrag i Haugesund, kjente hasjlukt fra en leilighet i natt.

Av admin | 16.09.2016 05:53:29

En jente i slutten av tenårene er anmeldes for bruk av narkotika.

Ifølge legemiddelloven § 24 er det forbudt å være i besittelse av og bruke narkotika.

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler.

Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

(Kilde: ung.no)