Menu
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er bekymret for konsekvensene av Widerøes rutekutt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Hareide bekymret for konsekvensene av Widerøe-kutt

Flyselskapet Widerøe kutter 4.000 flygninger i kortbanenettet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han er bekymret for konsekvensene.

Av NTB | 17.02.2020 14:17:09

Økonomi og næringsliv: Rutekuttet utgjør 15 prosent av de kommersielle flygningene i kortbanenettet.

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe sier at selskapet er i en fortvilt situasjon, og at de med dette kutter helt nødvendig transport i Distrikts-Norge.

– Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg, sier han i en pressemelding.

Flyselskapet opplyser at årsaken til kuttene er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten.

I tillegg blir flere avganger fra Tromsø, Bodø og Florø lagt ned og direkteruter fra Oslo lagt ned i deler av året.

– Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet, og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, sier Nilsen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier i en kommentar til NTB at han tar flyselskapets avgjørelse til etterretning, men at han er bekymret for konsekvensene av Widerøes rutekutt.

– Kuttene som i dag har blitt kjent, vil ramme mange innbyggere rundt om i landet som jeg er opptatt av skal ha et godt tilbud også i fremtiden. Vi vil følge dette tett framover og vurdere hvordan negative konsekvenser best kan håndteres, sier han.

Han minner om at regjeringen den siste tiden har gjort avgiftsendringer som skal styrke grunnlaget for kommersielle distriktsruter, og at dette har slått positivt ut for Widerøe.

Vedum kaller rutenedleggingene en varslet katastrofe. Han skylder på regjeringens avgiftspolitikk, med flypassasjeravgift og økt moms, som han presiserer at også Frp har vært med på å føre.

Han mener imidlertid at situasjonen kan snus med relativt enkle midler, som blant annet redusert moms på all kollektivtrafikk og fritak fra flypassasjeravgift for fly under 20 tonn.

– Som bilpolitikken må luftfartspolitikken ha flere fasetter, avhengig av om det gjelder tett befolkede områder eller i distriktene. Høye flypriser begrenser bevegelsesfriheten for næringsliv og mennesker mange steder, sier han.

SVs Arne Nævra sier at partiet i utgangspunktet ønsker mindre bruk av fly, men at det er det eneste realistiske kollektivtilbudet mange steder.

– Det er avgjørende viktig for Nord-Norge at rutetilbudet på kortbanenettet opprettholdes, sier han.

– Jeg forstår godt at folk blir skuffet og sinte når det skjer kutt i flytilbudet i distriktene. Regjeringen har forsøkt å komme flyselskapene i møte og gjennomført kutt i avgiftene. Dette skal bidra til å styrke flyruter i distriktene, også for Widerøe., sier Helleland.

Endringene trer i kraft 4. mai. Det er spesielt Evenes i Nordland som blir hardt rammet. Der legger Widerøe ned rutene til Bodø og Andenes.

– For kollektivtilbudet i distriktene er dette en liten katastrofe. Småflyene er selve tilbudet mange steder, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Også Arbeiderpartiet vil endre dagens flypassasjeravgift slik at rutetilbud og distriktsarbeidsplasser ikke rammes på en urimelig måte, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til NTB.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier til NTB at Norge er helt avhengig av gode flyforbindelser.

Flere nyheter: