Menu
Av alle de innsatte i studien, hadde tre av fire (75 prosent) alkohol- og/eller narkotikaproblemer, mens nesten halvparten (45 prosent) antakelig var rusmiddelavhengige, viser studien. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Halvparten av innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

Halvparten av alle innsatte hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet. Det viser en vitenskapelig artikkel FHI har bidratt til.

Av NTB | 03.01.2021 06:23:05

Vitenskap og teknologi: I artikkelen blir det kartlagt hvor utbredt alkoholproblemer er blant dem som blir fengslet i Norge.

– Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten – rundt 55 prosent, hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller forsker Hilde Pape.

Hun er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Folkehelseinstituttet.

Resultatene viste også at snaut en av fem, 18 prosent, trolig var avhengige av alkohol, med behov for spesialisert rusbehandling.

Forekomsten var omtrent like høy blant kvinner og menn. I yngre aldersgrupper, og blant tidligere straffedømte og dem som satt inne for voldslovbrudd eller ruspåvirket kjøring, var andelen med alkoholproblemer markant forhøyet.

Et solid flertall, 68 prosent, av innsatte med alkoholproblemer hadde også narkotikaproblemer. Jo mer alvorlige alkoholproblemene var, desto høyere var andelen med narkotikaproblemer.

Av alle de innsatte i studien, hadde tre av fire alkohol- og/eller narkotikaproblemer.

(©NTB)

Flere nyheter: