Menu
FOTO: Halleland / FrP / Privat

Halleland i strupen på Sp etter snuoperasjon

Senterpartiet har sagt nei til elektrifisering av oljeplattformene. Men når forslaget dukket opp i Stortinget, stemte de for. Det får stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) til å reagere.

Av Egil M Solberg | 14.05.2021 14:38:22

Omstilling: En av de store «klimatiltakene» som er igangsatt av regjeringen, med bred støtte på Stortinget, er elektrifisering av oljeplattformer.

– Problemet er at tiltaket har liten effekt og fører til høyere strømpriser for alle innbyggere og næringsliv – noe som bidrar til å svekke omstillingsevnen, forklarer Halleland til Radio Haugaland.

Dette tiltaket vil anslagsvis koste norske skattebetalere rundt 40 milliarder kroner.

– Dette vil føre til økte priser som forbrukerne må ta, norsk industri må ta, og det er enorme kostnader for å elektrifisere sokkelen. 50 milliarder koster det for Equinor, hvor en regning på omtrent 40 milliarder sendes til skattebetalerne – med minimal klimaeffekt, sier Halleland.

Kritikerne av elektrifiseringen påpeker at gassen som vanligvis generer strøm på plattformene, dermed vil eksporteres videre til Europa og brennes der i stedet.

– Dermed vil det totale klimautslippet i verden ikke gå ned i stor grad som følge av elektrifisering. Da blir dette symbolpolitikk som bare gir høyere kostnader,  sier Halleland.

Avviser kritikken

Sp-politiker Sandra Borch påpeker i en epost til Radio Haugaland at Halleland ikke fremstiller saken riktig i sine kommentarer.

Hun viser i en artikkel i Nettavisen til at det i denne omgang var snakk om et såkalt dokument 8-forslag.

– Dette er store spørsmål som vi ikke kan ta stilling til i et dokument 8-forslag. Det er bebudet en stortingsmelding som skal lanseres om kort tid. Der vil vi komme tilbake til energispørsmål, sier Sp-politiker Sandra Borch.

– Vi er helt tydelig på at elektrifiseringen ikke skal gå på bekostning av kraftkrevende industri eller få økte strømpriser som konsekvens. Derfor vil vi ha elektrifisering med havvind, sier Borch til avisa.

Hun har imidlertid ikke noe svar på hvordan elektrifisering med havvind vil redusere klimautslippene når gassen da isteden brennes eksempelvis i Tyskland.

– Gassen forsvinner ikke. Dette er store verdier som da isteden blir solgt, påpeker Halleland.

Han stiller seg også uforstående til hvordan enda høyere kostnader med havvind ikke skal påvirke strømprisene.

– Havvind er vesentlig mer kostbart å etablere og vil ta mange år å realisere. Driftskostnadene er også svært høye. Noen må betale for disse luftslottene og da er det forbrukeren som til syvende og sist blir sittende igjen med regningen, sier Halleland og fortsetter.

– Dette er ren galskap med liten og ingen klimaeffekt, tordner Halleland.

Flere nyheter: