Menu
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Gul beredskap i Helse Fonna – 10 innlagt

Helse Fonna går til gul beredskap og reduserer planlagt aktivitet på grunn av utbruddet av covid-19. Det er nå 10 innlagte pasienter på koronaavdelingen, og to av dem får intensivbehandling.

Av Egil M Solberg | 10.11.2021 15:57:24

Koronapandemi: Antallet pasienter med covid-19 øker nå fra dag for dag, og beredskapsledelsen i Helse Fonna har i dag bestemt seg for å gå fra grønn til gul beredskap.

Det innebærer blant anna at planlagt behandling kan bli utsatt eller avlyst på kort varsel.

Det er onsdag formiddag ti innlagte pasienter med covid-19 i Helse Fonna. Alle ligg på Haugesund sykehus, og to av de får intensivbehandling.

Så mange pasienter med covid-19 har det ikke vært siden månedsskiftet mars/april. 29. mars låg det inne 12 pasienter med covid-19.

Nå er presset på sykehuset så stort at planlagt behandling blir utsett. Dette for å ha beredskap til å ta seg av øyeblikkelig hjelp og behandling av alvorlig syke, slik som kreftpasienter.

– Vi beklager å måtte utsette planlagt behandling, noe som vil føre til lenger ventetid for pasientene. Men slik situasjonen er nå har vi ikke noe annet valg, sier administrerende direktør Olav Klausen.

Han gjør pasientene oppmerksom på at timene kan bli utsatt på kort varsel.

Mange syke ansatte

I tillegg til mange covid-19-pasienter er det fullt på flere avdelinger på Haugesund sjukehus.

Helse Fonna har også høyt sykefravær blant medarbeiderne.

Det blir nå rigget til kohortavdeling på lungeavdelingen ved Haugesund sykehus, og en ser hvordan en kan flytte både på pasienter og personell for å sikre forsvarlig drift på best mulig vis.

Flere nyheter: