Menu
Ordfører Jarle Nilsen (Ap) ser ut til å få gjennomslag for planene med omkjøringsvei. Arkivfoto: E. Solberg / Radio Haugaland

Grønt lys for omkjøringsvei

Landbruksdepartementet støttet ikke innsigelsen fra Fylkesmannen mot den planlagte omkjøringsveien mellom Veakrossen og Åsland på Karmøy.

Av Egil M Solberg | 11.03.2020 07:46:55

Omkjøringsvei: Departementet mener omkjøringsveien ikke vil berøre landbruket i området i særlig grad, melder Haugesunds avis.

Miljødirektoratet kom med en knusende dom over veiprosjektet, som de mener vil få store negative konsekvenser for området.

Uttalelsen fra LMD er en av flere som skal legges fram før Kommunal- og moderniseringsdepartementet med statsråd Nikolai Astrup i spissen skal ta den endelige avgjørelsen i saken, melder avisa.

Flere nyheter: