reklame for Sheiken Bowling
Menu
– Vi øker satsingen på grønn vekst og omstilling med 4,5 milliarder kroner. Det er en enorm satsing på områder som er viktige for Venstre, sier næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Grønne prosjekter skal dra Norge ut av koronakrisen

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak som skal skape «en grønn fremtid» og bringe Norge ut av koronakrisen

Av NTB | 29.05.2020 12:48:08

Økonomi og næringsliv: – Når vi nå setter fart igjen i norsk økonomi, må det skje samtidig som vi stimulerer til grønn vekst, som får utslippene ned og som sikrer grønne arbeidsplasser. Vi må bruke muligheten som denne restarten av samfunnet gir til å forberede oss på morgendagens arbeidsliv – og fremtidens samfunnsliv, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Sammen med tiltakene vi foreslo i revidert nasjonalbudsjett, øker vi satsingen på grønn vekst og omstilling med 4,5 milliarder kroner. Det er en enorm satsing på områder som er viktige for Venstre, sier hun.

Regjeringen foreslår en milliard kroner i perioden 2020 til 2022 til grønn fornyelse av næringslivet. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal administrere ordningen.

– Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og fram til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte, sier næringsminister Nybø.

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge 75 millioner kroner til Norges forskningsråd for å styrke arbeidet med lavutslippsforskning. Videre foreslås det å bevilge 100 millioner kroner til tiltak som skal fremme en mer sirkulær økonomi og bedre utnytting av ressursene.

I regjeringens tiltakspakke foreslås det videre 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Regjeringen foreslår også å bevilge 120 millioner kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv.

(©NTB)

Flere nyheter: