reklame
Menu
GRØNT HAVBRUK. (f.v.) Live Smelvær Høgelid og Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap ble hyllet av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under Nordic Edge Expo 2020 på onsdag. Foto: Sverre Chr. Jarild

Grønn innovasjon på Utsira

Bergensbaserte Paraply Plan & Landskap foreslår å revitalisere Norges minste kommune ved hjelp av havsalat, tare, kamskjell og et besøkssenter.

Av Egil M Solberg | 23.09.2020 16:55:48

Næringsliv: Nå har det lille firmaet vunnet en offentlig innovasjonskonkurranse i sterk konkurranse med etablerte nasjonale aktører.

Innovasjonsprosjektet «Siramat» legger opp til en helhetlig næringsutvikling i Utsira, tuftet på havsalat, tare og kamskjell.

Prosjektet «Testarena Norefjell – Best uten bil» vil utvikle og samordne et transportsystem på Norefjell som frister både fastboende og hytteturister til å la bilen stå hjemme.

Begge ble onsdag denne uken hedret under Nordic Edge Expo 2020, etter å ha gått til topps i en innovasjonskonkurranse for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Formålet med konkurransen er å vise hvordan Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn kan omsettes til konkrete prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeid og verdiskaping.

Kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å melde inn sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. 19 kommuner meldte sin interesse, og en fagtung jury valgte til slutt ut Krødsherad og Utsira.

Næringslivsaktører over hele landet ble så oppfordret til å sende inn løsningsforslag på de to kommunenes utfordringer. Totalt sett har 20 teams jobbet frem innovative og tverrfaglige løsninger.

Flere arbeidsplasser på øya

Ute i Nordsjøen, nesten to mil vest for Haugesund, ligger Utsira, landets minste kommune målt i innbyggertall.

I likhet med mange andre småsteder er Utsira truet av fraflytting. Øya trenger flere arbeidsplasser og mer lokal verdiskaping.

Som svar på denne utfordringen har bergensbaserte Paraply Plan & Landskap satt sammen et tverrfaglig team bestående av blant annet arealplanleggere, landskapsarkitekter, marinbiologer og naturforvaltere.

Sammen har de utformet prosjektet Siramat, som skal gi ny vind i seilene til den lille øykommunen.

– Vi har brukt mye tid på å snakke med politikere, kommuneansatte og innbyggere i Utsira. Det som gikk igjen er et behov for arbeidsplasser som ikke krever høy grad av spesialisering, og som passer til Utsiras identitet, forklarer by- og regionplanlegger Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap.

Hun har utformet bidraget sammen med sin kollega, landskapsarkitekt Live Smelvær Høgelid, og en rekke forskjellige teammedlemmer og samarbeidspartnere. Begge er født og oppvokst i Bergen.

Klimavennlig oppdrett

Kjerneideen i konkurransebidraget Siramat er å legge til rette for klimavennlig og fremtidsrettet oppdrett av sjømat i Utsira.

Rent konkret foreslår prosjektet at det satses på kamskjell, tare og havsalat, arter som krever begrensede investeringer i produksjonsmidler og som regnes som svært bærekraftige sammenlignet med mange andre arter.

Et eget besøkssenter ved foredlingsanlegget skal gjøre produksjon til attraksjon og være med på å øke turismen til øya.

– Det var kjekt å jobbe med Utsira fordi de ønsker nye arbeidsplasser og er åpne for forslag til hvordan de kan få til dette. Som et relativt nyoppstartet kontor betyr det mye for oss å gå til topps i denne konkurransen, sier Smelvær Høgelid.

De to bergenserne tror de fikk prisen fordi de presenterte et konkret forslag og utviste et sterkt ønske om å realisere planene sine. Nå håper de at det innovative og bærekraftige prosjektet deres blir videreført.

– For å få realisert dette prosjektet, er det viktig at det tverrfaglige teamet får dratt det sammen helt til det er i mål. Det tette samarbeidet vårt fungerer svært godt, og er en viktig grunn til at vi kunne levere et såpass sterkt konkurransebidrag, sier Smelvær Høgelid.

Et spark i baken

Prosjektleder Rune Solevåg i Utsira kommune forteller at konkurransen har vært et lite spark i baken.

– Det å få hjelp til å gjennomføre en nasjonal innovasjonskonkurranse er en fantastisk premie for små kommuner. Vi har fått tilgang til miljøer vi ikke normalt har kontakt med, og vi har begynt å ta tak i mulighetene som ligger i innovasjon og ny teknologi, sier han.

Solevåg roser Siramat for å representere noe håndfast som bygger på lokal identitet og historie.

– Vinnerkonseptet er knyttet til havet og sjømat, men samtidig med en god dose innovasjon, stedsutvikling og bærekraft. Næringsutvikling er risiko, men i røffe farvann midt i havet kan det også fort bli flere innovasjoner enn først tenkt. Vi gleder oss til å fortsette reisen, sier han.

Flere nyheter: