powergym
Menu

Grenseendringer og nye kommuner

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa råder danning av nye kommuner og at grenseendringer på Raglamyr/Norheim blir utredet nærmere når spørsmålet om kommunestruktur er endelig avklart i Stortinget.

Av admin | 27.09.2016 13:16:32

Fylkesmannen anbefaler at arbeidet med å danne nye kommuner i Rogaland fortsetter. De mest aktuelle kommunene for videre dialog:

  • Bjerkreim og Lund (Sokndal og Eigersund)
  • Hjelmeland (Strand/Forsand)
  • Bokn (Tysvær)
  • Utsira (Haugesund/Karmøy)
  • Randaberg, Sola og Kvitsøy («Nye Stavanger»)

Fastlands-Karmøy blir i denne omgang ikke berørt.