Menu
Rådmann Vibeke Vikse Johnsen. FOTO: Karmøy kommune

Godt resultat i Karmøy

Tysvær kommune kunne nylig vise til et godt årsresultat for 2020, og i dag kommer Karmøy med et enda høyere resultat.

Av Egil M Solberg | 02.03.2021 11:55:05

Kommuneresultat: Tysvær kunne i sist uke vise til et netto driftsresultat på 74 millioner kroner, 22 millioner kroner bedre enn budsjett.

Netto driftsresultat for fjoråret i Karmøy ble på 133 millioner kroner. Kommunen oppnådde dermed et resultat som er 65 millioner kroner bedre enn planlagt for 2020.

– Jeg vil først og fremst takke alle våre dyktige medarbeidere som har gjort en fantastisk innsats i et annerledes år, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Alle ansatte har under pandemien måtte vist evne til omstilling og har tatt på seg både nye og andre arbeidsoppgaver.

– Mange har bidratt til innsparing og effektivisering. Det skjer samtidig som tilbudet til innbyggerne er ivaretatt på en utmerket måte, sier hun.

Alle etater og stab i Karmøy kommune har hatt et mindreforbruk i 2020, blir det opplyst i pressemeldingen.

Flere nyheter: