Menu
Foto av adm. dir. Olav Klausen (t.v.) og styreleder Per Bjørn Habbestad. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna

Godt resultat for Helse Fonna

Helse Fonna ligger an til et driftsresultat på rundt 115 millioner kroner for 2020.

Av Egil M Solberg | 18.02.2021 22:24:51

Helse-Fonna: Helseforetaket ligger an til økonomisk å komme godt ut av koronaåret 2020.

– Helse Fonna ligger foreløpig an til et driftsresultat på 114,7 millioner kroner av en totalomsetning på 3.738,6 millioner kroner for 2020. Resultat etter finans viser et overskudd på 116,8 millioner kroner, heter det i orienteringen til styret.

Pandemien har hatt både negative og positive effekter på det økonomiske resultatet for 2020.

At Helse Fonna ender opp med et resultat som er langt over både krav og budsjett er ikke unikt. Over heile landet blir det meldt om det samme.

Godt å med seg overskuddet før utvidelse

For Helse Fonna sin del betyr overskuddet styrket likviditet, som er godt å ha med seg når en nå planlegger neste byggetrinn på Haugesund sjukehus.

– Jeg er stolt over innsatsen til de ansatte, som har stått i en krevende pandemisituasjon over lang tid. Overskuddet gjør oss i stand til å investere i mer medisinteknisk utstyr, noe som kommer både pasienter og medarbeidere til gode, forklarer adm. dir. Olav Klausen.

Styreleder Per Bjørn Habbestad er også godt fornøyd med den økonomiske situasjonen i foretaket.

– Men det er viktig å understreke at dette ikke er frie midler. Det er klare restriksjoner til bruken av overskuddet, særlig bidraget fra staten. Dette må sees på som en buffer for 2021, understreker Habbestad.

Flere nyheter: