Menu
FOTO: E. Solberg

Godt fornøyd med Sammen

Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet kommer godt ut av en ny undersøkelse om kundetilfredshet.

Av Egil M Solberg | 25.05.2019 11:08:45

Student: Det er første gang Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet deltar i undersøkelsen.

Sammen er blant samskipnadene med høyest kundetilfredshet, om lag på samme nivå som Studentsamskipnaden i Trondheim og Stavanger, men noe under Studentsamskipnaden i Agder.

Lite brukere på Stord

En relativt stor andel av studentene i regionene bruker ingen eller bare én av tjenestene fra studentorganisasjonen, og da gjerne kaféene.

Bruksomfanget er klart minst i Førde og Stord.

Negativ trend blant internasjonale studenter – men ikke på HVL

Tilfredsheten blant internasjonale studenter har en negativ trend og brukertilfredsheten har gått ned fra 69 poeng i 2013 til 66 poeng i 2019.

Nedgangen fra 67 poeng i 2015 til 66 i dag skyldes en stor nedgang i kundetilfredshet blant studentene på NHH, der nedgangen er på hele på 8 poeng.

På UiB og HVL har tilfredsheten økt fra 2015 til i dag.

Flere nyheter: