Menu
FOTO: Karmøy folkebibliotek

Godt bibliotekår på Karmøy

I 2019 lånte Karmøybuen 10 % mer bøker, tidsskrift og filmer enn året før.

Av Egil M Solberg | 03.01.2020 11:54:00

Bibliotek: Nesten 225 000 materiale ble lånt ut fra biblioteket i løpet av året
som gikk.

En god del av suksessen står aksjonen Sommerles for; en digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august.

Men også de voksne leser; tallene har gått nedover på landsbasis, men på Karmøy
ligger vi ganske stabilt og vi ser også en liten oppgang på lån av skjønnlitteratur.

Utlån av film har også stabilisert seg. Det er dessuten ikke bare Karmøybuen som
låner på biblioteket vårt, vi har mange lånere fra Haugesund, og i tillegg kommer det lånere både fra Tysvær, Stavanger og Bergen, opplyser bibliotekene på Karmøy.

Både hovedbibliotek og filialer har økte tall for utlån, med høyeste økning på avdelingen vår på Norheim med 13,7 %.

– Besøket har også hatt en økning; på hovedbiblioteket har vi økt med 6,6 % i fjor i forhold til 2018. Tallene for besøk på Åkra og i Skudenes har gått litt ned, men på Norheim peker de oppover, opplyser Hanne Mulelid, biblioteksjef i Karmøy kommune i en pressemelding.

Til sammen har bibliotekene på Karmøy hatt et besøk på 145 626, en økning
på rundt 3 %.

– Vi har jo mange arrangement, men i tillegg bruker folk biblioteket både
som møteplass, studieplass og som et sted de kan droppe innom for å lese avisen og ta en kopp kaffe, opplyser Hanne Mulelid.

– Med meråpen tilgang har besøket økt kraftig på de tidene vi ikke har betjent
åpningstid, besøket har nesten doblet seg i forhold til året i forveien, og publikum er veldig fornøyd med åpningstid fra 07.00 til 23.00 hver dag, hele året.

– Av alle besøk vi har hatt i 2019 er 32 024 av dem utenom ordinær åpningstid, opplyser hun.

Flere nyheter: