Menu
Arkivbilde: E. Solberg

Godt årsresultat for Haugesund kommune

Haugesund kommune kom ut med et netto driftsresultat på drøyt 143,5 millioner kroner i 2019. Det viser et foreløpig resultat som i dag er lagt frem.

Av Egil M Solberg | 17.02.2020 12:21:26

Økonomi: Kommunen fikk i 2019 et netto driftsresultat på drøyt 143,5 mill kroner, mot nesten 80 mill i 2018 og drøyt 142 mill i 2017.

Dermed har kommunen styrket sin økonomi ytterligere det siste året.

Det gode resultatet kommer i all hovedsak av kommunens regnskapsmessige mindreforbruk. I 2019 er det gjort besparelser på hele 113,7 mill kroner.

Barnehageområdet hadde et mindreforbruk på 7,7 millioner kroner, på grunn av mindre tilskudd til private barnehager.

I tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet er det spart inn 700.000 kroner.

Det er imidlertid et merforbruk på administrasjon og service på til sammen 2,6 millioner kroner.

Brutto investeringer i 2019 var på 229 millioner kroner. Det er 55 millioner kroner mindre enn året før.

Resultatet ble ble også styrket av en rekke eksterne faktorer:

– Skatteinntektene og rammetilskuddet ble 59 millioner mer enn
budsjettert
– Ekstraordinært utbytte fra Haugaland Kraft 30 millioner kroner
– Dom i Terrasaken ga 10 millioner kroner i inntekt
– Integreringstilskudd 7,5 millioner kroner mer enn budsjettert
– Inntektsført 18 millioner kroner som knyttes til tilskudd ressurskrevende
brukere i 2018

Netto driftsresultatet på 143,5 mill kroner utgjør 4,8 % av brutto driftsinntekter, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Les hele rapporten her…

Flere nyheter: