Menu
Omvising: Styremøtet ble holdt på Stord, og klikkdirektør Anne-Beth Njærheim (t.h.) viste styret rundt på Stord sjukehus. Her fra akuttmottaket. Foto: Magne Kydland

Godkjenner spareplanen i Helse Fonna

Helse Fonna skal spare 69 millioner kroner resten av året. Spareplanen er nå vedtatt av styret i helseforetaket. Ingen fast ansatte mister jobben.

Av Egil M Solberg | 20.04.2022 11:08:02

Sykehusdrift: Et resultat på nærmere 60 millioner kroner under budsjett for årets to første måneder gjør at Helse Fonna må innføre en rekke små og store tiltak.

Størstedelen av ekstrautgiftene knytter seg til ekstra overtid og innleie som følge av pandemien. Ved å redusere dette, kan føretaket spare 26 millioner kroner resten av året.

Å redusere lager av reagens for covid-diagnostikk kan spare ytterligere 10 millioner kroner.

Helse Fonna vil også se nærmere på hvordan en koder diagnoser korrekt, med et håp om å øke inntektene med opptil 10 millioner kroner utover i året.

I tillegg til disse tiltakene, så er den ekstra lønnsavtalen knyttet til pandemi avsluttet. Avtalen har kostet i snitt over 10 millioner kroner i måneden.

Flere nyheter: