reklame
Menu
Foto: Fredrik Solstad/NTB

Formidabel økonomisk snuoperasjon i Haugesund

Haugesund kommune har nå bedre økonomi enn de fleste andre kommuner her i landet. Det viser tallene fra kommunebarometeret. Det er gjennomført en formidabel snuoperasjon de siste årene.

Av Egil M Solberg | 28.11.2020 10:41:46

Kommuneøkonomi: Rangeringen for Haugesund kommune står i sterk kontrast til hva som var realitetene for noe få år siden.

Mens Høyre-ordfører Petter Steen jr. måtte slite med blodrøde tall, Terra-skandale og en kommune på ROBEK-lista, kan dagens administrasjon smykke seg med helt andre tall.

Haugesund er under ledelsen av Arne-Christian Mohn (Ap) og koalisjonen blant landets best drevne kommuner økonomisk. På det nye kommunebarometeret rangeres kommunen på en 22. plass av alle 422 kommunene her i landet i 2019.

Etter kommunesammenslåingene fra 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge mot 422 kommuner i 2019.

I spørreundersøkelser i forbindelse med utredinger av kommunesammenslåinger, var dårlig økonomi i Haugesund etter Terra-skandalen oppgitt som den vanligste grunnen til at innbyggere i andre kommuner ikke ønsket sammenslåing med Haugesund.

Utsira er forøvrig blant kommunene med dårligst økonomi her i landet. Landets minste kommune er rangert helt nede på en 418. plass.

Flere nyheter: