Menu
I august 2023 skal den nye gjenvinningsstasjonen i Borgaredalen stå klar til bruk. Illustrasjon: Karmøy kommune

God fremdrift for Borgaredalen

I august 2023 skal den nye gjenvinningsstasjonen i Borgaredalen stå klar til bruk. Allerede nå er den såkalte byggegropen ferdig.

Av Egil M Solberg | 13.05.2022 13:12:51

Miljøpark: Onsdag 18. mai feires det at en viktig milepæl er nådd: Byggegropen er ferdigstilt.

På området sto det tidligere fjell. Det er sprengt vekk og knust til brukbare masser. Disse massene skal benyttes til de øvrige infrastrukturarbeidene på området som avslutning av deponi, opparbeidelse av byggetomt m.m.

Entreprisen for den nye gjenvinningsstasjonen er nå lyst ut og vil bli tildelt i løpet av juni måned.

Den nye stasjonen vil gi Karmøys innbyggere en av landets desidert beste gjenvinningsstasjoner, med værbeskyttet sortering og tett lokalisering av alle tjenester og bemanning.

Det er planlagt for kunde- og driftsvennlige løsninger, samtidig som det gir
kommunen en langt større mulighet til å nå de nye sorteringskravene i sirkulærøkonomien.

Heldekkende tak var ønsket av politikerne. Taket er planlagt med sedumplanter som vil binde støv, redusere støy, forlenge levetiden på takmembranen, isolere bygningsdelen og fungere som et fordrøyningsbasseng for nedbør.

Ytterliggere en entreprise vil bli lyst ut i løpet av høsten. Den omfatter blant annet bygging av nytt renseanlegg, avslutning av deponi, etablering av vaskeanlegg for renovasjonsbilene og mye mer.

Dette opplyser Karmøy kommune i en pressemelding.

Flere nyheter: