reklame for Sheiken Bowling
Menu
Nicholas Wilkinson åpner for en rekke endringer i bioteknologiloven. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Glede i opposisjonen – fant sammen om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige

SV sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige og sikrer dermed flertall på Stortinget sammen med Ap og Frp.

Av NTB | 17.04.2020 16:17:51

Politikk: De tre partiene har funnet sammen for å endre bioteknologiloven på flere punkter som går mot regjeringens linje.

* Tillate eggdonasjon ved å bygge opp en eggbank.

* Tillate assistert befruktning for enslige.

* Ja til tidlig ultralyd.

– Endringene som er foreslått i bioteknologiloven, åpner for vanskelige etiske problemstillinger, og i SV er det ulike syn i denne typen verdispørsmål. Det har derfor vært viktig for partiet å ha en grundig prosess, både i stortingsgruppa og i landsstyret, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson.

– Når partiet har landet på at vi skal gå inn for blant annet tidlig ultralyd, så handler dette om å skape trygghet for alle kvinner i svangerskapet. At vi ønsker å åpne for at enslige skal få assistert befruktning og altruistisk eggdonasjon, handler om at flere skal få mulighet til å få ønsket om barn oppfylt, sier han.

Bioteknologiloven skulle etter planen ha vært oppe til behandling i Stortinget i april, men ble utsatt på grunn av koronakrisen.

I uttalelsen partiet har kommet fram til, heter det at kompensasjonen må ikke være så høy at den er en motiverende faktor i seg selv, samtidig som kvinner må bli kompensert for ulempene det fører med seg.

Fremskrittspartiet har tidligere foreslått at eggdonorer skal motta en sum på mellom 7.000 og 12.000 kroner. Arbeiderpartiet har ikke noe anslag, men helsepolitisk talsperson Tuva Moflag er sikker på at de tre partiene blir enige.

– Om det blir åtte, ti eller tolv tusen, er mindre viktig. Det er viktig at eggdonasjon ikke skal være en kommersiell tjeneste, men kompensasjon må stå i stil med belastningen, som tapte arbeidsdager og slikt, sier hun til NTB.

SV har ikke landet på noe konkret beløp, men sier at dette er gjenstand for behandling i helse- og omsorgskomiteen.

– Det betyr at eggdonasjon vil bli tillatt og etablert som et reelt tilbud i Norge. Kanskje allerede i år. Nå kan ikke KrF, Sp og Høyre sabotere dette, de har stemt imot hver gang det har vært oppe. Med Ap og Sv på lag har vi sikret flertall for dette, sier Bruun-Gundersen.

I Granavolden-erklæringen fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og satte en stopper for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for. Men Frp har gitt tydelig støtte til lovendring til både dette og andre forhold i bioteknologiloven etter at partiet gikk ut av regjering.

Helse- og omsorgskomiteen tar sikte på å behandle endringene i loven i løpet av mai, og avstemning i Stortinget vil etter alt å dømme skje før sommerferien.

– Flere av endringene kan settes i verk innen kort tid, kanskje allerede i sommer. Andre ting, som å bygge opp en eggbank, vil nok ta noe lengre tid, sier Moflag.

SV har vært på vippen i Stortinget, og partiet har i vår hatt en diskusjon internt til flere av forslagene til endring. Fredag kunngjorde partiet hva det har landet på.

Et spørsmål som har voldet SV hodebry, var nivået på kompensasjon til eggdonorer. Det ble reist en debatt om eggdonasjon kan ses som kjøp og salg av kvinnekroppen.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen kaller kunngjøringen dagens beste nyhet.

(©NTB)

Flere nyheter: