Menu
Illustrasjonsbilde: Eva Thorstad / NINA.

Gjør hastetiltak mot pukkellaks

Fiskeridirektoratet har fått ekstra bevilling for å gjennomføre et hastetiltak mot pukkellaks i sommer.

Av Egil M Solberg | 05.07.2021 20:12:55

Pukkellaks: Penge tildelt til formålet skal brukes til å ta ut pukkellaks fra vassdrag.

Fiskeridirektoratet vil samarbeide med Miljødirektoratet og Statsforvalteren om hvordan de ekstra midlene best kan benyttes, opplyser direktoratet på nett.

Arbeidet med å hente inn pristilbud er allerede i gang. Målet er å drive uttak av fisk i vassdragene før gyting.

Flere nyheter: