Menu
Gjerdrumutvalget la onsdag fram første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Ask. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Gjerdrum-utvalg: Kommunen mottok flere bekymringsmeldinger om Tistilbekken

Kommunen mottok fra 2008 flere varsler om erosjon i Tistilbekken, men forsto ikke hvor stor risikoen var for kvikkleireskred, mener Gjerdrum-utvalget.

Av NTB | 29.09.2021 13:22:18

Økonomi og næringsliv: Det kom bekymringsmeldinger som dokumenterte erosjon i Tistilbekken i 2008, 2011, 2014 og 2019, ifølge rapporten fra Gjerdrum-utvalget som ble lagt fram onsdag.

Varslene kom blant annet fra grunneiere og golfklubben ved skredområdet.

Ett av tiltakene som ble anbefalt, var å steinsette deler av bekken, noe kommunen ikke iverksatte, opplyser utvalget.

De viser spesifikt til et varsel fra en grunneier i 2011, som pekte på faren ved erosjon akkurat i området der skredet ble utløst.

– Dette er det området som gir oss som grunneiere størst bekymring. Det er her terrenget er brattest, og en større utglidning her vil demme opp og i verste fall utløse en katastrofe, varslet vedkommende.

– Det fremstår for utvalget som at kommunen forsto at det var en risiko, men ikke graden av og mulige konsekvenser av denne risikoen, og at tiltak derfor lot vente på seg.

– Den konkrete saken i Gjerdrum løfter imidlertid en del spørsmål om systemet for forvaltningen av kvikkleirerisiko som utvalget vil se nærmere på i neste delrapport.

Etter bekymringsmeldingen i 2008 fikk kommunen gjennomført en ekstern utredning i 2009.

Basert på alle varslene og rapportene kommunen mottok, fantes det kunnskap om erosjonsfaren i Tistilbekken, slår utvalget fast.

Utvalget slår fast at kommunen har vært bevisst på farene ved kvikkleire.

Utvalget skal ikke plassere skyld og har ikke gått nærmere inn i en vurdering av hvorvidt noen av aktørene i Gjerdrum har opptrådt klanderverdig, opplyses det i rapporten.

(©NTB)

Flere nyheter: