Menu
Ti personer omkom i leirskredet i Gjerdrum i romjula 2020. Foto: Torstein Bøe / NTB

Gjerdrum kommune siktet etter leirskredet: – En skikkelig vanskelig situasjon å være i

Øst politidistrikt har siktet Gjerdrum kommune etter leirskredet i romjula 2020. Bakgrunnen for siktelsen er manglende oppfølging av varsler fra kommunens side.

Av NTB | 02.02.2022 22:20:32

ulykker og naturkatastrofer: – Politiet har gjennom sin etterforskning ikke funnet grunnlag for å sikte noen enkeltpersoner eller foretak for å ha forårsaket skredet i Gjerdrum. Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Vi avventer nå statsadvokatens avgjørelse og har ingen ytterligere kommentarer til siktelsens innhold, sier politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt.

Politiet har siden januar 2021 gjennomført en årsaksetterforskning opp mot jordskredet i Gjerdrum. Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og det er innhentet og gjennomgått rundt 55.000 dokumenttitler, framgår det av pressemeldingen.

Politiet skriver videre at Gjerdrum kommune har medvirket åpent til etterforskningen, og at de har hatt et godt samarbeid underveis.

– Det er en skikkelig vanskelig situasjon å være i. Som kommune skal innbyggerne ha tillit til oss, men så blir vi siktet av politiet i saken. Det er klart det er en vond situasjon å være i. Vi mener den siktelsen ikke er riktig og kommer til å forholde oss til det fremover, sier Østensen til NTB.

Han mener myndighetene og Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan, tar til orde for at det faktiske ansvaret for oppfølging og utbedringstiltak er uklart.

– Vi opplever at signalene for hva myndighetene mener, ikke samsvarer med hva politiet mener, sier Østensen til NTB.

Advokat Jan Fougner i Wiersholm er kommunens rådgiver. Han sier at siktelsen kom svært overraskende på kommunen, som ifølge Fougner ikke har hatt status som mistenkt i saken.

– Politiet legger her til grunn en helt ny tolkning av lovverket sammenlignet med det som tidligere har vært praksis. Vi skal nå først sette oss inn i disse forholdene, og deretter er det naturlig at vi ber om at det foretas ytterligere etterforskning, sier Fougner.

Det var natt til onsdag 30. desember 2020 at et område på 300 ganger 700 meter raste ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter. 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet. Ti personer omkom, og ti personer ble skadd i hendelsen.

Et ekspertutvalg som skulle granske ulykken, ble i etterkant satt ned av regjeringen. I en delrapport som ble lagt fram 29. september 2021, ble det slått fast at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

Ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum kommune er overrasket over at kommunen nå er siktet etter leirskredet. Han mener det fremdeles er uklart hvor ansvaret ligger.

Gjerdrum kommune har invitert til pressekonferanse torsdag klokka 10 på kulturhuset i Ask. Det er samtidig ventet at politiet vil uttale seg om siktelsen torsdag formiddag.

Flere nyheter: