Menu
Gjenopptakelseskommisjonen mener det er berettiget tvil om en høyesterettsdom for trygdesvindel og gjenåpner saken. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner Nav-dom fra Høyesterett

Av NTB | 19.03.2020 17:16:29

Arbeidsliv: Kommisjonen diskuterte saken torsdag og besluttet å sende den til påtalemyndigheten.

– Tungtveiende hensyn tilsier at spørsmålet om domfeltes skyld blir prøvd på nytt, sier kommisjonens leder Siv Hallgren til NTB.

Dette er den første saken i den såkalte Nav-skandalen som kommisjonen behandler. Den anses som en pilotsak som danner en mal for håndteringen av de andre sakene om trygdesvindel. Saken omfatter forhold både før og etter 1. juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft.

Gjenopptakelseskommisjonen har til nå fått oversendt 16 saker til behandling fra setteriksadvokaten i Nav-komplekset. I tillegg har et titall saker blitt meldt inn direkte fra enkeltpersoner.

Det har skjedd etter at regjeringen i august i fjor varslet at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Påtalemyndigheten har så langt avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff. Kommisjonen skal gå gjennom hver sak og avgjøre om den skal gjenopptas og sendes tilbake til ny behandling i rettsvesenet eller ikke.

Flere nyheter: