Menu
Illustrasjonsbilde: Jan Haas / NTB scanpix

«Gjennomgående svikt» i barnevernet

Fylkesmannen i Vestland har funnet «gjennomgående svikt» i barnevernet på Tysnes.

Av Egil M Solberg | 09.07.2019 07:39:03

Barnevern: Mulige vold- og overgrepssaker mot barn blir liggende for lenge uten å bli undersøkt.

De undersøkelsene som blir gjort er ikke gode nok, slår fylkesmannen fast.

Avvikene kommer fram i en fersk tilsynsrapport, ifølge NRK.

Der konkluderer de med at tilsynet har avdekket «gjennomgående svikt i barnevernstjenesten sine kjerneoppgaver»:

* Kommunen har ikke sikret at bekymringsmeldinger som gjelder mistanke om vold og overgrep blir håndtert fullt ut.

* Ledelsen har ikke sørget for at undersøkelser blir gjennomført systematisk nok, slik at alvoret i meldinger blir avklart.

* Noen saker blir liggende for lenge uten at barnevernstjenesten gjør nødvendig arbeid fordi tjenesten venter på at politiet skal gjøre avhør i sakene.

* Kommunen har ikke sikret barnas medvirkning i undersøkelser som gjelder mistanke om vold og overgrep.

Dette melder NRK.

Flere nyheter: