Menu
Illustrasjon: Norconsult/Statens Vegvesen

Gigantkontrakt kunngjort i Rogfast

Lørdag kunngjorde Statens Vegvesen en gigantkontrakt i Rogfast-prosjektet. Kontraktsverdien er på svimlende 3-3,5 milliarder kroner.

Av Egil M Solberg | 07.10.2018 08:38:01

Rogfast: Lørdag ble den første store kontrakten for Rogfast kunngjort på Doffin og TED.

Dette er den største kontrakten på norgeshistoriens største veg- og tunnelprosjekt.

– Vi forventer stor interesse for kontrakten, både fra norske og utenlandske entreprenører, seier prosjektleder Tor Geir Espedal.

I første omgang er det prekvalifisering, der entreprenørene må søke om å få delta i selve anbudskonkurransen. Fristen for innlevering av søknad er 21. november.

Omfattende prosjekt

Det skal sprenges 20,6 kilometer tunnel, bygges 4,5 kilometer veg og fem nye bruer på Kvitsøy. I tillegg skal det sprenges to ventilasjonssjakter som begge er 10 meter i diameter og som skal 250 meter ned til begge løpene under Kvitsøy.

– Teknisk er dette den av tre kontrakter med størst utfordringer, også med logistikken. Det skal produseres store mengder betong, som blant annet skal brukes under monteringen av 340.000 kvadratmeter med vegg- og takelementer, seier Espedal.

Det blir arrangert befaring for interesserte entreprenører på Kvitsøy den 16. oktober.

Flere nyheter: