Menu
Mina Gerhardsen har ledet OL-sonderingsutvalget. Foto: Vidar Ruud / NTB

Gerhardsen: – Norsk idrett er klar for et nytt OL

Et sonderingsutvalg konkluderer med at det både er vilje og stemning i norsk idrett til å gå videre med prosessen rundt en ny norsk OL-søknad.

Av NTB | 21.05.2022 13:31:03

Sport: Utvalget, som har vært ledet av Mina Gerhardsen, har arbeidet siden i fjor høst. Lørdag ble konklusjonene presentert under Norges Idrettsforbunds ledermøte i Tromsø.

Til grunn for rapporten ligger blant annet en spørreundersøkelse utført i idretten og møter med kretser, særforbund og utøverkomiteen. Utvalgsleder Gerhardsen opplyste at svarene fra de ulike aktører samsvarer godt.

– Det store bildet er at norsk idrett er klar for et nytt OL/Paralympics i Norge. Tiden er inne. Det er lenge siden sist. Skal vi delta, må vi også ta ansvar for å arrangere iblant, sa Gerhardsen fra talerstolen.

Hun understreket samtidig at en eventuell søknad må utarbeides på Norges premisser og med norske idealer i bunnen.

– Det er et ja her, men et ja med klare premisser og forbehold, sa Gerhardsen.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har de siste årene tatt grep for å endre søknadsprosessene for potensielle OL-arrangørene. Blant annet er det gjort tiltak for å redusere kostnadene som er involvert.

– Denne nye normen er en «gamechanger». Det er en annen debatt denne gangen, sa utvalgsleder Gerhardsen, som blant annet henviste til at fokuset på gjenbruk av anlegg og bruk av midlertidige anlegg er et helt annet enn tidligere.

Bortfall av minimumskapasitet for publikummere ble også trukket fram, i tillegg til at den geografiske fleksibiliteten er langt større. IOC åpner nå for at OL kan deles mellom flere steder og flere land.

– 70 prosent av de spurte mener disse endringene påvirker i positiv retning, mens ti prosent mener de påvirker i negativ retning, sa Gerhardsen.

Likevel sa 76,8 prosent av spurte i sonderingsutvalgets arbeid ja til en ny norsk søknadsprosess, mens 16,8 sa nei. 6,3 prosent hadde ingen mening.

En rekke store særforbund og utøverrepresentanter har vært representert i sonderingsutvalget. Gerhardsen og kollegene har stilt seg spørsmålet om det finnes en reell vilje til å arrangere et OL i Norge, og eventuelt på hvilke premisser.

Det var idrettstinget i 2019 som ba styret i Norges idrettsforbund igangsette en prosess for å kartlegge disse spørsmålene.

Fokus på gjenbruk og bærekraft ble blant annet trukket fram. I tillegg pekte Kloster Aasen på at tiden der store samfunnsmessige prosjekter kostnadsmessig ble knyttet opp mot en OL-søknad, er forbi.

– Vi kan ikke lenger leve med at store infrastrukturprosjekter legges til OL-regnestykket, sa Kloster Aasen.

Representanter for en rekke særforbund var også på talerstolen og uttrykte sin støtte til å gå videre med OL-planene. Argumentet om at hele landet må inkluderes i en eventuell søknad ble samtidig understreket som en forutsetning av flere.

Idrettspresident Berit Kjøll sa i forbindelse med lørdagens debatt at neste milepæl i saken blir NIFs ledersamling i november. Hun ga videre uttrykk at hele idrettsfamilien må inkluderes og bringes på banen fram til da.

Kjøll undetrstreket videre at ingen beslutninger er tatt, og at lørdagens rapport kun er en første forsiktig løypemelding.

Hun understreket deretter at arbeidet utvalget har gjort, viser at det er behov for mer kunnskap om blant annet regnestykkene rundt en OL-søknad samt IOCs nye OL-tildelingskriterier.

Motforestillingene mot en ny norsk OL-søknad handler blant annet om støyen en slik debatt vil medføre, at den tar oppmerksomhet fra andre viktige idrettsspørsmål samt at vinteridretten favoriseres.

Det norske IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen fikk ordet etter at sonderingsutvalgets leder hadde lagt fram sine konklusjoner. Hun brukte tiden på å utdype den nye linjen IOC har lagt seg på med hensyn til OL-søknader.

(©NTB)

Flere nyheter: