Menu
Idrettspresident Berit Kjøll, her med toppidrettssjef Tore Øvrebø under Tokyo-OL i august. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Går videre med OL-sonderinger ett år på overtid

Styret i Norges idrettsforbund har vedtatt at det skal undersøkes om det finnes vilje til å arrangere et tredje vinter-OL i Norge i framtiden.

Av NTB | 24.09.2021 11:37:25

Sport: Det opplyste idrettspresident Berit Kjøll da Idrettsforbundet arrangerte åpen time fredag. Idrettsstyret vedtok i 2019 at det skulle gjøres sonderinger internt i idretten og med myndighetene for å se på mulighetene.

Dette var en jobb som skulle startet i fjor, men koronapandemien ga andre utfordringer for idrettsforbundet.

– Det er veldig viktig at vi rammer dette arbeidet godt inn. Vi vil sette ned et utvalg som vi opprinnelig ville gjøre for et godt år siden, men som vi satte på vent fordi vi var midt i pandemien, sa Kjøll.

Utvalgets mandat og hvem som skal være med der, blir utarbeidet fram til neste idrettsstyremøte.

– I denne fasen er vi først opptatt av å bekjentgjøre faktagrunnlaget rundt den nye tilnærmingen for tildeling til fremtidige OL/PL-arrangører. Dette vil bli gjort på en ledersamling for særforbund og idrettskretser 15. oktober, presiserer Kjøll.

Deretter skal prosessen kartlegge sammen med idretten, basert på nye definerte premisser, om og eventuelt når man skal vurdere å gå i dialog med IOC for å melde sin interesse.

Neste «ledige» vinter-OL er i 2030. Den internasjonale olympiske komité (IOC) vedtar hvem som får disse lekene i 2022 eller 2023. 2023 er det neste ordinære idrettstinget.

Etter en lang prosess trakk Norge seg i oktober 2014 fra kampen om å få arrangementet i 2022.

Norge har arrangert vinter-OL to ganger tidligere. Det var i 1952 (Oslo) og 1994 (Lillehammer).

(©NTB)

Flere nyheter: