Menu
Konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner ASA på Fornebu. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Går imot utbytte i Kværner

Kværners styre anmoder aksjonærene i Kværner ASA om å ikke godkjenne et tidligere forslaget om utbytte på kr 0,50 per aksje. Styre og ledelse tar også lønnskutt.

Av Egil M Solberg | 19.03.2020 08:14:45

Koronakrise: Kværner følger utviklingen av covid-19 virus-utviklingen med dyp bekymring og med full oppmerksomhet på bruk av alle nødvendige tiltak for å beskytte livet og helsen til våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet rundt oss.

Dette skriver selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

Samtidig iverksetter selskapet forholdsregler for å sikre minst mulig negativ påvirkning på våre pågående prosjekter og fremtidige forretningsmuligheter.

Kværner har en robust finansiell plattform, og derfor et godt grunnlag for å håndtere dagens globale situasjon med minst mulig forstyrrelser på vår virksomhet, heter det.

Med den raske eskaleringen av virussituasjonen, er det nå viktig å opprettholde selskapets finansielle robusthet.

Går mot utbytte i virksomheten

Kværners styre, i full enighet med Kværners administrasjon, anmoder aksjonærene i Kværner ASA om å ikke godkjenne det tidligere forslaget om utbytte på kr 0,50 per aksje.

Godtar generalforsamlingen den 24. mars 2020 dette forslaget, vil det ikke bli utdelt noe utbytte nå. Dette vil styrke Kværners evne til å håndtere situasjonen og å kunne levere fremtidige resultater og skape verdier til aksjonærene.

Basert på de samme prinsippene har valgkomiteen endret sitt forslag til generalforsamlingen, og foreslår nå ingen økning i kompensasjonen til styrets medlemmer. Det endrede forslaget fra valgkomiteen ligger vedlagt, sammen med endret forslag til vedtak.

Begge disse tiltakene er ment for å ivareta den finansielle robusthet og å opprettholde selskapets fleksibilitet, støttes av hovedaksjonær Aker Kværner Holding og dets to eiere, Aker ASA og den norske stat.

Tar lønnskutt

Videre har Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken foreslått at hans årlige grunnlønn reduseres med 10 prosent.

Dette gjøres som et ekstra tiltak for å styrke selskapets økonomiske plattform gjennom denne perioden. Styrets medlemmer støtter dette forslaget som vil bli iverksatt umiddelbart.

Kværner er anerkjent av interessenter som ledende innen gjennomføring av energiprosjekter, og selskapet realiserer verdier for kunder og samfunn, skriver selskapet i pressemeldingen.

Donerer 5 millioner til Stord kommune

Kværner har også besluttet å donere fem millioner kroner til hver av de kommunale helsemyndighetene i Stord og Verdal.

De totalt ti millioner kronene vil bidra til å støtte de respektive instansene i å redusere spredning av korona-viruset.

Selskapet har også donert verneutstyr, inkludert beskyttende ansiktsmasker og vernedrakter, til de lokale helsemyndighetene.

I tillegg har Kværner demobilisert innleid personell i leir på verftene i Stord og Verdal, og alt kontorpersonell benytter hjemmekontorløsninger der hvor det er mulig.

Når færre mennesker møtes fysisk på kontorer og verft, reduserer dette risikoen for spredning av virus, heter det i pressemeldingen.

Flere nyheter: