Menu
På Karmøy planlegges det fyllestasjon for biogass. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

Fyllestasjon for biogass på Karmøy

Karmøy kommune vil neste år etablere en stasjon for fylling av biogass på Bygnes.

Av Egil M Solberg | 08.06.2021 13:54:15

Biogass: Bakgrunnen er at de nye renovasjonsbilene vil gå på biogass, og det er i øyeblikket ikke noen mulighet for å fylle drivstoff på disse i nærheten.

Planen var egentlig å bli først i verden med helelektrisk innhenting av avfall. Nå viser det seg imidlertid at bilene som kan leveres i 2022 får for kort rekkevidde om vinteren.

Større batterier krever biler med lengre akselavstand enn det renovasjonsbilene kan ha for å komme seg frem i trange gater.

Måtte snu seg kjapt rundt

Teknisk etat måtte derfor snu seg raskt rundt og justere planene. Et skifte fra el til biogass, førte med seg komplikasjoner og mye utviklingsarbeid.

Dermed ble endringen ikke bare et miljøprosjekt, men i like stor grad et spørsmål om næringsutvikling, infrastruktur og økonomi.

Nå mener teknisk etat å kunne legge fram en plan som er minst like god som helelektriske biler.

For å få tilgang til komprimert biogass legger kommunen like godt selv til rette for en fyllestasjon.

Tanken er at et gasselskap skal eie og drifte stasjonen, og den skal ikke begrense seg til å forsyne de renovasjonsbilene med biogass.

Dermed er dette blitt et tilskudd til det grønne skiftet som omfatter langt mer enn kommunens egen avfallsinnhenting.

Renovasjonen ser allerede nå på å anskaffe en krokbil til miljøparken som skal gå på klimanøytral biogass i stedet for diesel.

Klimanøytral

– Biler som går på biogass vil kunne gjøre avfallsinnhentingen klimanøytral, på linje med elektriske biler, sier virksomhetsleder for renovasjon, Torbjørn Heggheim.

Han framhever at biogass er sirkulær råvare som kommer fra biologisk avfall som ellers ville representert et problem.

Biogass i sum er litt dyrere enn diesel.

Kjøp av bilene vil få støtte fra ENOVA, og merkostnaden er akseptabel for å sikre overgang til klimanøytral transport i tråd med klimaplanen, sier Heggheim.

Den politiske saken legger opp til at kommunen kjøper næringstomten og leier den ut til gassleverandøren.

Resten av tomten vil benyttes midlertidig når Kopervik renseanlegg skal bygges på nabotomta, og kan gjøres tilgjengelig for annen næringsutvikling etter hvert.

Dette melder Karmøy kommune i dag.

Flere nyheter: