Menu
– Vi har utformet en modell som gir fylkene et handlingsrom til å lage en ordning for fritt skolevalg som passer sitt fylke, sier kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fylkene får dele seg opp i inntil seks VGS-områder

Fra våren 2022 kan ikke fylkeskommunene dele opp fylket i mer enn seks inntaksområder for videregående opplæring, har regjeringen fastsatt.

Av NTB | 21.06.2021 21:08:52

Utdanning: Regjeringen bestemte i fjor at det skal bli friere skolevalg i hele landet. Fylkeskommunen skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket eller innenfor ulike inntaksområder.

Nå er det altså bestemt at fylkene ikke kan deles opp i mer enn seks områder.

– Vi har fulgt Utdanningsdirektoratets anbefaling om å sette en øvre grense for antall inntaksområder, med én justering. Vi har utformet en modell som gir fylkene et handlingsrom til å lage en ordning for fritt skolevalg som passer sitt fylke, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Det er opp til fylkeskommunene å velge om de ønsker å dele fylket inn i inntaksområder eller ha fritt skolevalg i hele fylket. Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei, sier Melby.

I dag har fylkeskommunene ulike inntakssystemer. Oslo, Rogaland og Møre Romsdal har allerede fritt skolevalg i hele fylket, mens Troms og Finnmark og Nordland er inndelt i henholdsvis fem og tre inntaksområder.

Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag følger ulike varianter av nærskoleprinsippet og må altså endre på dette fra neste år.

Regjeringen innførte friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser i 2016. Elever kan søke på tilbud i andre fylker, men den aktuelle fylkeskommunen har bare plikt til å gi et tilbud dersom de har ledig kapasitet.

(©NTB)

Flere nyheter: