Menu
Illustrasjonsbilde: Fjord Motorpark

Fullt gjennomslag for Fjord Motorpark

Fylkesmannen i Rogaland har nå avvist grunneiernes klage på vedtak for ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Fjord Motorpark.

Av Egil M Solberg | 04.12.2018 22:05:27

Fjord Motorpark: Fylkesmannen støtter kommunens vedtak av 23.10.2017. Klagen fra grunneierne tas ikke til følge.

– Nå kan idretts-Norge og regionen forøvrig glede seg over en viktig milepæl for idrettsanlegget Fjord Motorpark, sier André Kidess i Fjord Motorpark i en pressemaling tirsdagkveld.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan.

– Klage ble sendt over til Fylkesmannen i begynnelsen av Februar 2018. Behandlingen har tatt lang tid, men det er gjennomført en grundig behandling, opplyser Kidess.

Fylkesmannen har behandlet alle deler av klagen i detalj.

– Dette danner et godt grunnlag for videre arbeid med Fjord Motorpark. Veien har vært lang og tidkrevende. Dette er en svært viktig beslutning til fordel for Fjord Motorpark. Nå kan arbeidet med å realisere flerbruksanlegget startes opp igjen, avslutter han.

Flere nyheter: