reklame for Sheiken Bowling
Menu
Stord-ordfører Gaute Epland (Ap) er fast bestemt på at Hordfast må bygges. Foto: Stord kommune

Full krangel om Hordfast

Stord-ordfører Gaute Epland (Ap) forsøkte å irettesetter Bergensavisen som kom med påstand om at Hordfast var en «katastrofe». I dagens avis er det redaktøren som vil irettesette ordføreren.

Av Egil M Solberg | 30.03.2022 09:12:47

Hordfast: Ifølge Bergensavisen er motstanden og skepsisen til monsterbro over Bjørnafjorden økende.

Redaktøren er klar på at de er motstand av det gigantiske broprosjektet og skriver blant annet:

«Epland påstår at det generelt er stor oppslutning om Hordfast fra arbeids- og næringslivet og folk flest. Som grunnlag for påstanden viser han til en undersøkelse som Bladet Sunnhordland, lokalisert på Leirvik på Stord, har gjennomført. I denne svarer 67 prosent av de spurte innbyggerne på Stord at Hordfast blir viktig for deres fremtid.»

«Han trenger bare å snu seg og se til sin ordførerkollega i nord, Trine Lindborg i Bjørnafjorden, for å finne motstand. Hun representerer det samme partiet som Epland. I tillegg åpnet hans eget fylkesparti nylig for å utrede indre trase gjennom Fusa. Epland har nok av motstandere i egne rekker.»

«Heller ikke i Vestland fylkesting er entusiasmen for gigantbroen spesielt påtrengende. I uttalelsen til den vedtatte Nasjonal Transportplan falt prosjektet først helt ut fra prioriteringslisten, før det kom inn igjen med en formulering om at «visjonen» om en fergefri E39 skal opprettholdes. Det kan den godt uten en gigantbro over Bjørnafjorden, noe fylkeslaget i Ap nylig åpnet for.»

«Det er neppe disse respondentene som med livet som innsats daglig farter E16 mellom Bergen og Voss, i frykt for å få den neste steinen i hodet. Deltakerne i undersøkelsen er ikke blant dem som i snart tre tiår har ventet på en lovet tunnel mellom Nyborg og Klauvaneset, en tunnel som vil gi dem en ny hverdag langs den livsfarlige veien de daglig må håndtere. Det er heller ikke respondentene i undersøkelsen fra Bladet Sunnhordland som, som følge av fergefri E39, vil merke noe vesentlig til trafikkøkningen over Danmarks plass og gjennom en Fløyfjellstunnel som skal opprustes og bygges ut. At innbyggerne på Stord vil få det bedre, kan godt hende. Men Stord-ordføreren bør også ta med i regnestykket at mange vil få det verre. I alle fall hvis ikke andre, omfattende, veiprosjekter blir prioritert.»

«Motstanden fra transportnæringen er også vedvarende og omfattende. Norsk Lastebileier-Forbund og Vestnorsk Transportarbeiderforbund mener for eksempel at veistandarden generelt på Vestlandet er for dårlig til å bruke så mye penger på en bro over Bjørnafjorden. De mener penger først må kanaliseres andre steder, rett og slett for å gi sjåførene en tryggere arbeidshverdag.»

Dette skriver Bergensavisen i sin leder onsdag.

Flere nyheter: