Menu
Vilkårene for parkering i dette lysende parkeringshuset er foreløpig ukjent. ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Full forvirring om parkering i sentrum

Fra 1. april fjernes reserverte parkeringsplasser og det er ingen aprilspøk. Rot i Haugesund parkering medfører i tillegg forvirring for næringsdrivende og fastboende når de skal finne alternativer.

Av Egil M Solberg | 31.03.2022 21:10:26

Parkeringsrot: Reserverte parkeringsplasser ble fjernet for å unngå at disse plassene sto ubrukte. For fastboende og næringsdrivende har endringen imidlertid vært krevende.

I et radiointervju på Radio Haugaland, opplyste daglig leder i Haugesund parkering Ingjerd Vikse at man med årskort kunne fortsette å parkere i det aktuelle parkeringshuset, men at man ikke hadde fast plass.

I en informasjonsmail fra det kommunale parkeringsselskapet heter det også at:

«Årskort koster fra 2022 kr 7.000,-: Bruksområder: Årskort kan du bruke på alle våre tilgjengelige parkeringsplasser…».

Den samme informasjonen fremkommer på selskapets nettsider.

Når du da kjøper et slikt årskort, blir du imidlertid overrasket med en helt annen beskjed:

«Denne tillatelsen er gyldig kun i P-hus Nord».

Så hva er riktig?

Fredag morgen får vi følgende forklaring:

«Du kan trygt parkere på P-hus sør som du ønsker med årskort. Informasjonen du tidligere har fått er helt korrekt. Det var nok en misforståelse med meldingen som er generert med kortkjøp.»

Videre heter det i tilbakemeldingen:

«I et styrevedtak fra 2018 ble det besluttet at reserverte plasser faller bort. Dette vedtaket er først effektuert nå fra 01.04.2022.

Årskort og reservert plass:

Det er en forskjell fra årskort og fast reservert plass. I p-hus sør har det frem nå i dag 01.04.2022 vært 51 reserverte plasser i plan 1. Det er disse plassene som faller bort da det skal være tilgjengelig for allmennheten.

Årsaken til dette er for å skape mer sirkulasjon. en reservert plass kan ingen andre bruke enn den som har reservert den. I mange tilfeller betyr det at plassen ikke er i bruk enkelte tider på døgnet, i ferier og enkelte dager i løpet av en uke.

Årskort tilknyttet Haugesund Parkering kan brukes på alle våre avgiftsplasser. Totalt har vi 1180 plasser. Dette inkluderer P-hus sør, men merk at plan 4 har 2-timers parkering (dette av hensyn til handel og sirkulasjon). dette gjelder også enkelte andre steder som ved servicesenteret og Skåregata P-plass.

Meldingen du har fått:

Det er Easypark som drifter nettbutikken vår som har lagt inn ekstramelding til de som kjøper abonnement. Årsaken er at det er kameraparkering på P-hus Nord, og det er for å gi info om at kortet kan brukes der også. mange har vært i stuss om det ikke var mulig.

Per dags dato blir filene om hvem som har kort lest av systemet et par ganger i uken. Du skal ikke motta faktura selv om du kjører inn i P-hus Nord:) Om du plutselig skal få det må du melde fra. men vår leverandør skal hviteliste alle som har abonnement.

Easypark jobber for å få til en løsning med avlesning av abonnement i sanntid.

Flere nyheter: