Menu

Fuktighet reduserer bæreevnen på Bømlabroa

En inspeksjon har avdekket store skader på Bømlabroa. Nå bevilger fylkestinget 85 millioner kroner til krisetiltak.

Av Egil M Solberg | 21.03.2022 20:39:52

Bømlabrua: Forfallet på bruer i Vestland er stort og bekymringsfullt.

På Bømlabrua har en spesialinspeksjon vist at de store bærekablene av stål er i ferd med å få kritiske skader grunnet fukt, skader som går ut over bæreevnen til broa om de får utvikle seg.

Nå er det bevilget midler til et nødvendig avfuktingsanlegg for stålkablene.

– Vi er glade for å kunne sette i gang snarlige tiltak for Bømlabrua, her er behovet for vedlikeholdet heilt akutt, sier fylkesordfører Jon Askeland.

Bømlabrua var ferdigbygd i 2001, og har manglet avfuktingsanlegg.

Med løyvinga gjort i fylkestinget 16. mars kan fylkeskommunen være med på en felles utlysing med Statens vegvesen om avfuktingsanlegg på Bømlabrua og på Stordabrua.

På denne måten blir totalkostnaden mindre.

Tiltaka på Bømlabrua er kostnadsberegnet til 85 millioner 2022-kroner og vil være ferdigstilt i 2024.

Dette melder Vestland fylkeskommune.

Flere nyheter: