Menu
En død polarmåke ble funnet ved Gammelkaia i Longyearbyen i juni. Den viste seg å være smittet med fugleinfluensa. Foto: Anita Rude / NTB

Fugleinfluensa påvist på Svalbard for første gang

Smittsom fugleinfluensa er påvist hos en polarmåke på Svalbard, opplyser Sysselmesteren.

Av NTB | 23.06.2022 15:30:54

Medisin og helse: – Fugleinfluensa er aldri tidligere påvist på Svalbard, og etter det Veterinærinstituttet kjenner til, er dette den første påvisningen av viruset i Arktis, opplyser Sysselmesteren.

Måken ble funnet død ved kaia i Longyearbyen i juni, og Veterinærinstituttet har nå påvist at fuglen hadde fugleinfluensa.

– Det er svært sjelden at mennesker smittes med fugleinfluensa. På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde fugler uten beskyttelsesutstyr, opplyser Sysselmesteren.

Fugleinfluensa har også blitt påvist hos flere ulike pattedyr i Europa i år. På Svalbard er spesielt fjellrev utsatt, kanskje også ulike seler, opplyser Sysselmesteren.

Unormal atferd som balanseproblemer, sirkelbevegelser eller bøyd hode hos disse artene kan tyde på smitte med fugleinfluensa. Publikum oppfordres til å ta kontakt med Sysselmesteren ved slike observasjoner.

I likhet med Sysselmesteren oppfordrer de folk til å unngå å ta på fuglene, men heller varsle tilsynet dersom de finner syke eller døde fugler.

Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett.

– Hvis du har vært i nær kontakt med en syk eller død fugl og opplever symptomer på influensa i løpet av de ti påfølgende dagene, ber vi deg kontakte fastlegen din, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensa hos ville fugler er mest sannsynlig den nye normalen i Norge etter å ha vært etablert i Sentral-Europa i mange år.

– Vi antar at vi vil måtte leve med smitte hos ville fugler i flere perioder i fremtiden, sier Jahr.

Sysselmesteren ber folk om å ta kontakt med dem hvis de finner død villfugl på Svalbard.

Også på fastlandet er det den siste tiden funnet mange døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa. Fuglene er funnet fra Rogaland i sør til Finnmark i nord, opplyser Mattilsynet.

I tillegg ber Mattilsynet om at man ikke mater ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, fordi fuglene uansett samles på slike steder.

Flere nyheter: