powergym
Menu

Frykter jobbkutt rammer sikkerheten

Jobbkutt i oljenæringen kan true helse og sikkerhet offshore. Petroleumstilsynet frykter ifølge NRK en storulykke og varsler at de vil følge ekstra nøye med de selskapene som kutter hardest.

Av admin | 29.09.2014 07:19:43

Jobbkuttene kan føre til at det blir færre folk til å ta vedlikeholdsjobbene på norsk sokkel.

I dag er etterslepet på vedlikehold ute på plattformene beregnet til 100.000 timer og 20.000 av disse er kritisk for sikkerheten.