powergym
Menu

Frykter barkebiller

En varm og tørr sommer på toppen av store vinterskader på barskog kan for første gang åpne for barkbilleangrep i Rogaland.

Av admin | 01.09.2014 05:42:15

Været har til nå vært den verste fienden med ødelagt skog og ødelagte juletrær i produksjon. I tillegg står produksjonsskog mange steder brun.

Rogaland har til nå har vært skånet for masseangrep av barkbiller, men situasjonen fremover vil bli fulgt nøye, melder Aftenbladet.