reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Sylvi Listhaug har ledet Fremskrittspartiets programkomité. Tirsdag la hun fram komiteens førsteutkast til nytt partiprogram. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Frps programutkast: Går inn for milliardkutt i avgiftene

Frp-leder Siv Jensen var med på å øke avgiftene med 6 milliarder kroner som finansminister. Nå vil partiet sette utviklingen i revers.

Av NTB | 27.10.2020 15:08:07

Økonomi og næringsliv: I neste periode må avgiftskutt prioriteres høyere enn skattelette.

Det var et hovedbudskap da programkomiteen i Fremskrittspartiet tirsdag la fram sitt førsteutkast til nytt partiprogram.

– Det handler om at avgifter er det som rammer mest de som har minst, sier komitéleder Sylvi Listhaug til NTB.

Programkomiteen har ikke tallfestet hvor mye skatter og avgifter skal reduseres samlet sett, men ifølge Listhaug blir det snakk om kutt på milliarder.

Det er spesielt grensehandel og bilavgifter Frp vil til livs.

Men det var ikke Fremskrittspartiet som tok initiativ til dette, bedyrer Listhaug.

– Mange av disse avgiftene ble innført fordi vi ble påtvunget dem av KrF og Venstre i budsjettforhandlingene, sier hun.

Samtidig gikk det samlede skatte- og avgiftstrykket kraftig ned mens Fremskrittspartiet satt i regjering.

I programutkastet fastslås det at avgiftene på varer som er utsatt for grensehandel, må «harmonere med nivået i våre naboland». Listhaug sier målet er å komme ned på svensk nivå.

I forbindelse med budsjettforhandlingene har Frp fått Finansdepartementet til å regne på hva et slikt avgiftskutt vil koste. Svaret er at bare å kutte alkoholavgiftene til svensk nivå vil koste 5,75 milliarder kroner. Et kutt i snusavgiftene til svensk nivå vil koste 1 milliard kroner.

– Det koster mye penger, konstaterer Listhaug.

– Men vi tror du også får en del igjen for å sette ned. Folk vil handle mer i Norge, og da blir det flere arbeidsplasser og mer penger i kassa, sier hun.

Men når det gjelder elbilpolitikken, venter Listhaug mye diskusjon internt i partiet.

– Nå er egentlig alle enige om å innføre merverdiavgift på kjøp og innføre trafikkforsikringsavgift. Så er spørsmålet resten, som bompenger, forklarer hun.

I disse spørsmålene går flertallet i programkomiteen inn for å innføre merverdiavgift og trafikkforsikringsavgift, mens mindretallet mener alle biler prinsipielt skal behandles likt.

– Det betyr i realiteten at elbilene også skal betale bompenger, sier Listhaug.

– Dette kommer til å bli en av de heftigste debattene, for dette er det sterke synspunkter på i partiet.

– Det handler om avgiftsøkninger, lover, reguleringer, påbud og forbud. Og det kommer vi til å gå til kamp mot, sier hun.

Fremskrittspartiets egen klimapolitikk, derimot, er ikke ferdig. Her varsler Listhaug mer detaljer i neste programutkast, som skal legges fram neste år.

Det 88 sider lange programutkastet, som inneholder i alt 18 dissenser, sendes nå ut på høring internt i partiet, med frist 15. desember.

Et nytt programutkast skal deretter legges fram på nyåret. Programmet vil bli endelig vedtatt på landsmøtet til våren.

Mens partileder Siv Jensen satt som finansminister, økte avgiftsnivået i Norge med 6 milliarder kroner.

Et hovedgrep i programutkastet som nå er lagt fram, er å kutte avgiftene på varer som er utsatt for grensehandel.

Et annet angrepspunkt er bilavgiftene. Programkomiteen går inn for betydelige kutt i drivstoffavgiften og omregistreringsavgiften.

Listhaug varsler også at Fremskrittspartiet vil gå til kamp mot det hun kaller en «grønn sosialisme» som brer seg hos de andre partiene i klima- og miljøpolitikken.

(©NTB)

Flere nyheter: