Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

FrP vil ikke innfri klimastreikernes krav

MDG og SV vil innfri klimastreikernes krav for å bygge ned oljenæringen og tappe oljefondet til fordel for FNs grønne klimafond. Det får de ikke FrP med på.

Av Egil M Solberg | 10.06.2019 09:03:53

Klimakrav: Denne uken ga energi- og miljøkomiteen sin innstilling til Stortinget om blant annet to representantforslag fra MDG og SV som innebærer å innfri klimastreikernes krav.

– Jeg reagerer på at etablerte partier velger å kopiere urealistiske krav, uten å tenke gjennom hvilke konsekvenser disse forslagene vil få for økonomien, arbeidsledighet og ikke minst for klima, sier energipolitisk talsmann Terje Halleland (FrP).

Tre av punktene i representantforslagene er en tilnærmet kopi av de tre kravene som de klimastreikende ungdommene leverte til klima- og miljøminister Ola Elvestuen den 30. mars. Disse kravene er følgende:

* 60 pst. utslippskutt innen 2030 sammenlignet med utslippene fra 1990

* Umiddelbar stans av tildelinger og åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel

* Overføre 65 mrd. kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs grønne klimafond allerede fra 2020

De to representantforslagene ble ikke vedtatt, og energipolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Terje Halleland, ønsker nå å ta et oppgjør med at partier som MDG og SV fremmer urealistiske klimakrav til Stortinget.

Halleland mener at Norge ved et slikt vedtak, ville ha gjort fremtiden til svært mange unge vanskelig, og at Norge allerede gjør mye på klimafeltet.

– MDG og Sv kommer med forslag de overhodet ikke har beregnet kostnadene på, og alt av tidligere beregninger gjort av Finansdepartementet tilsier at en styrt avvikling av petroleumsnæringen vil gå kraftig utover det norske velferdssamfunnet, sier Halleland og fortsetter.

– Da lederen for FNs klimapanel besøkte Norge i november, uttalte han dessuten at det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet, og samtidig ta hensyn til klimaet, sier Halleland.

FrP har ifølge Halleland store steg for å redusere utslippene allerede.

– Denne regjeringen har sørget for at Norge har tatt store steg for å bedre miljøet og redusere utslippene våre. På tross av at vi er en del av problemet, er vi selvsagt også en del av løsningen, understreker Halleland og fortsetter.

– Sammen med EU har vi allerede bundet oss til utslippsreduksjoner på 40 prosent frem mot 2030. Norsk petroleumsnæring er i seg selv Norges bidrag til parisavtalen, avslutter Halleland.

Flere nyheter: