reklame for Sheiken Bowling
Menu
Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Bård Hoksrud. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Frp støtter SVs forslag om å be Høyesterett vurdere fjerde jernbanepakke

Fremskrittspartiets stortingsgruppe slutter seg til SVs initiativ om å be Høyesterett vurdere hvor mye makt som overføres til EU i fjerde jernbanepakke.

Av NTB | 21.10.2020 18:23:21

Politikk: – Vi vil nå be Høyesterett utrede hvor mye makt denne pakken flytter til EU. Når det nå er reist en debatt rundt dette, ønsker vi å bruke muligheten i Grunnlovens paragraf 83 til å be Høyesterett om dette, sier transportpolitisk talsmann Bård Hoksrud.

Han understreker likevel at Frp er for konkurranse på jernbanen.

Fjerde jernbanepakke er en stor jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. Den innebærer blant annet skjerpede krav om konkurranseutsetting av togtilbudet. Samtidig vil reformen føre til at myndighet overføres direkte til EUs jernbanebyrå ERA og EU-domstolen.

Norge er ikke med i EU og får derfor ikke stemmerett i byrået. Stortinget skal nå ta stilling til om jernbanereformen skal innlemmes i EØS eller ikke.

– Vi er positive til et felles europeisk regelverk for innkjøp og godkjenning av materiell. Det vil gjøre det rimeligere og enklere å sikre god konkurranse, også over landegrensene, sier Hoksrud.

– Men for Frp er det avgjørende at vi i Norge har det siste ordet, både når det gjelder sikkerheten og aktiviteten for øvrig på våre jernbaneskinner, sier han.

(©NTB)

Flere nyheter: