Menu
Sementprodusenten Norcem i Breivik skal etter regjeringens plan få det første fangstanlegget for CO2 i Norge. Om lag 400.000 tonn CO2 skal fanges her hvert år og fraktes til Øygarden hvor det skal pumpes ned i havbunnen. Men Frp sier nei. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Frp sier nei til regjeringens plan for karbonfangst og -lagring

Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil ikke støtte regjeringens milliardprosjekt for å fange CO2 og lagre det på havbunnen.

Av NTB | 30.09.2020 19:08:24

Natur og miljø: – Da regjeringen la fram prosjektet den 21. september var vi fra Frps side tydelige på at denne typen prosjekter har stor risiko ved seg. Med Stoltenberg-regjeringens mislykkede forsøk på månelanding ved Mongstad friskt i minne, har hovedfokuset for Frp hele veien vært å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier partileder Siv Jensen.

Frp mener en staten, og dermed skattebetalerne, bærer en for stor del av risikoen ved prosjektet.

– Opp mot 18 milliarder kroner i disse investeringene fra statens side går utover andre ting som er viktig å gjennomføre for å skape arbeidsplasser og bedre velferdstjenester for folk. De private selskapene tar for liten del av regningen, sier Jensen.

– Et eksempel på dette er at man helt uten grunn kjører i gang to parallelle prosjekter. Dette øker regningen og risikoen for skattebetalerne, mens man i beste fall får utviklet den samme teknologien to ganger, sier Siv Jensen.

Prosjektet er døpt «Langskip».

Regjeringen åpner også for å gi 3 milliarder kroner til CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, men eieren Fortum må også finne andre kilder til finansiering.

SV, Ap og MDG har alle varslet at de vil kjempe for at staten finansierer begge fangstanleggene.

Frp har imidlertid hele tiden vært skeptisk til hele prosjektet og fylkeslaget i Oslo ba før helgen stortingspolitikerne si nei.

Hun er skeptisk til at de private selskapene likevel får beholde eierskapet til teknologien og dermed den potensielle gevinsten. Dessuten mener hun at regjeringen ikke har gjennomført nødvendige kostnads- og risikoreduserende tiltak.

Regjeringen kunngjorde i forrige uke at de vil gå videre med planene om å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik og frakte det med skip til en mottaksterminal i Øygarden. Der skal klimagassen pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel. Fangstanlegget vil koste 3,8 milliarder kroner i investeringer. Og i tillegg må staten investere 10,4 milliarder kroner i transport og lagring.

(©NTB)

Flere nyheter: