Menu
Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Frp og regjeringen enige om pelsdyravtale

Fremskrittspartiet og regjeringspartiene er enige om en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene som må avvikle brukene. Hva den vil koste, er det umulig å si.

Av NTB | 11.02.2020 10:16:25

Økonomi og næringsliv: Dette er et resultatet av at FrP har gått ut av regjering og kunne hatt en friere rolle i forhandlinger med regjeringspartiene.

– Det har vært viktig for oss å få til gode resultater for de som har blitt rammet av forbudet, og det har vi fått til nå. Det sier stortingsrepresentant Terje Halleland.

Høyre og Frp stemte i sin tid motvillig for avvikling av pelsdyrnæringen.

Rogaland Høyres leder Elin Schanche er veldig godt fornøyd med at regjeringen sammen med FrP har inngått avtale om kompensasjon for pelsdyroppdrettere, heter det i en pressemelding.

– Rogaland Høyre har kjempet for at det skal gis kompensasjon som for ekspropriasjonsartet inngrep, og vi er veldig glade for at dette nå legges til grunn, sier Schanche i meldingen.

Frp, Høyre, Venstre og KrF er blitt enige om å droppe erstatning basert på bokført verdi eller antall avlstisper. I stedet blir kompensasjonen basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg, heter det i avtalen som ble presentert tirsdag formiddag.

De fire partiene vil nå definere saken som et «ekspropriasjonsartet inngrep» – til tross for at regjeringen tidligere har sagt at det ikke var snakk om ekspropriasjon. Begrepet betyr at staten fratar noen deres eiendom med tvang, og at de derfor får en økonomisk kompensasjon for det.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen sier det var nødvendig fordi den opprinnelige ordningen ga urimelige utslag.

– Vi kom opp i store summer, og med dette får vi en jevnere fordeling, sa Bollestad.

– Å taksere er den mest rettferdige måten å gjøre det på. I den andre modellen fikk vi en del skeive utslag, tilføyer Johansen.

Det er per i dag umulig å si hva ordningen vil komme til å koste fordi kompensasjon skal bygge på taksering av de enkelte gårdsbrukene. Bollestad vedgår at det er sannsynlig at det blir høyere enn den rammen som hittil er lagt til grunn.

Den nye ordningen må forankres i en forskriftsendring. Landbruksministeren sier hun gjør alt hun kan for å få den på plass så snart som mulig.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for å få det ferdig før sommeren. Det tar fire-fem uker å utarbeide forskriften, og etterpå skal den på høring. Det betyr at den tidligst vil være klar i mai-juni, sier Bollestad.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025. Men diskusjonen om erstatning for pelsdyrbøndene som tvinges til å avvikle, har vært lang og kronglete. Ordningen har flere ganger vært jekket betydelig opp.

Representanter fra både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har vært misfornøyde med kompensasjonen som har vært foreslått.

Høyres Margunn Ebbesen i næringskomiteen er glad for enigheten som nå er på plass, og sier at pelsdyrforbudet har vært en krevende sak for de berørte bøndene.

– Derfor har det vært viktig å få på plass en kompensasjonsordning. Det var viktig at vi nå fikk på plass en ordning som gir forutsigbarhet i stedet for å gå i gang helt på nytt med nye utredninger som skulle legges fram for ny stortingsbehandling, slik Ap og Sp ville, sier hun.

Det er ikke satt noen økonomisk ramme for erstatningsordningen de fire partiene på borgerlig side nå er enige om. Det siste forslaget som lå på bordet fra regjeringens side, hadde en økonomisk ramme på vel 800 millioner kroner.

Avtalen ble klar bare en time før spørsmålet skulle debatteres i Stortinget, basert på et forslag fra Senterpartiet om å gi pelsdyrbøndene «full erstatning».

Flere nyheter: