Menu
Terje Halleland, Roy Steffensen og May Helen Hetland Ervik i Rogaland FrP velter nå bompengene i T-forbindelsen. FOTO: Rogaland FrP

FrP fikk fjernet bompengene i T-forbindelsen

Fremskritspartiet i Rogaland har fått gjennomslag for å avvikle bompengeinnkrevingen i T-forbindelsen med Karmøytunnelen fra 1. juli. Det er også enighet om å redusere ferjeprisene med 25 prosent.

Av Egil M Solberg | 06.06.2021 18:18:35

Samferdsel: Det er i helgen kommet en enighet mellom regjeringspartiene og FrP om revidert nasjonalbudsjett.

– Vi fjerner bompengene i T-forbindelsen fra 1. juli. Staten dekker dermed resterende finansiering med 153 millioner kroner, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP).

Det kommer nå også en reduksjon i prisene på ferja over Boknafjorden.

– Prisene reduserer med 25 prosent. Dette gjelder alle ferjer i hele landet, sier Halleland.

Dermed blir det nå rimeligere å ferdes på veiene.

– Dette vil ha stor betydning for folk flest – næringsliv, pendlere og de som hyppig passerer bomstasjonene eller bruker ferjene, sier Halleland.

Bompengene kuttes også på Finnfast i sørfylket.

– Dette vil bety mye for bruken av veinettet vårt og forsterke en utvidet attraktivitet rundt vår bo og arbeidsregion. Lettelser gjennom kostnader i pendling mellom Stavanger og Haugesund og mellom store arbeidsplasser, sier Halleland.

Reprise

Fredag 15. januar fikk FrP også gjennomslag for å avslutte bompengeinnkrevingen på E134 i Stordalen gjennom Etne kommune.

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om 90 millioner i tilskudd til bompengeprosjektet E134 Stordalstunnelen i Vestland.

– Vi kjemper lenge også i den saken og vil fortsatt jobbe for å få bort bompenger rundtom i landet, sier Halleland.

Bakka – Solheim

Torsdag kveld ble det også kjent at regjeringen var kommet til enighet med FrP om å få veistrekningen Bakka-Solheim inn i NTP.

– Det er foreløpig bare snakk om 500 millioner. Første periode vil si de neste seks årene. Vi må løfte summen for å holde kontinuiteten og framdrift i dette prosjektet, sier Halleland som vil kjempe videre for å få prosjektet fullfinansiert.

Allerede til høsten kan man dermed vente oppstart av arbeidet med regulering og prosjektering.

LES OGSÅ: Bakka-Solheim kommer inn i NTP

Forelegger nettolønnsordningen

FrP fikk også gjennomslag for å forlenge opphevelsen av taket for nettolønnsordningen.

– Den skulle avsluttes 1. juli, men nå forlenges denne ut året. Dette er et veldig viktig tiltak for for maritim sektor, sier Halleland.

– Refusjonsordningen for sjøfolk er en kjernesak for oss. Den bør være konkurransedyktig med tilsvarende ordninger i EU. Det vil den nå være i hele 2021. Det er vi selvsagt veldig godt fornøyd med. I et pandemi år med de utfordringer dette har påført skipsfarten, er dette særskilt viktig, men vi håper like fullt at budsjettenigheten legger føringer også utover inneværende år, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Mer veivedlikehold

Det er nå også klart at regjeringen vil imøtekomme FrP i forhold til mer midler til veivedlikehold.

– Vi øker også budsjettet på veivedlikehold og asfaltering, sier Halleland.

Andre gjennomslag

FrP fikk i forhandlingene også med nye avgiftslettelser for å begrense grensehandelen, tiltak for mer skogplanting, midler til bredbånd og finansieringen av nye politibåter for å nevne noe.

Partiet har her fått gjennomslag for å fjerne sukkeravgiften på brus. Dermed blir brus rimeligere å kjøpe i butikkene.

– Før jul fikk Frp gjennomslag for å halvere avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Nå har vi fått flertall i Stortinget for å fjerne hele denne avgiften, sier Halleland.

Med en ny rødgrønn regjering vil prisreduksjonene imidlertid bli kortvarige.

De rødgrønne partiene går inn for dyrere godteri og en ny helsebegrunnet sukkeravgift fra 2023. Politikere både i Ap, SV og Sp ønsker en ny sukkeravgift innført.

Kjempeløft for psykisk helse og nye medisiner

FrP har også fått inn en betydelig styrking av bevilgningene til psykisk helse og nye medisiner. Det er snakk om til sammen 450 millioner kroner.

– Pandemien har fått dramatiske konsekvenser, særlig for mange barn og unge som har mistet verdifull utdanning, som kan føre til varig utenforskap. Nå sørger Fremskrittspartiet for at flere vil få hjelp få hjelp gjennom en kraftig styrking av innsatsen på psykisk helse, sier partileder Sylvi Listhaug.

Flere nyheter: