Menu
vinter frost kaldt
Arkivbilde: Privat

Frosttapping skaper problemer i Tysvær

Det er i senere tid mange som har drevet med frosttapping for at vann i rørene i huset ikke skal fryse igjen. Den kraftige økningen i vannforbruk skaper nå problemer for vannforsyningen.

Av Egil M Solberg | 12.01.2021 14:02:17

Frosttapping: Vann- og avløpsavdelingen i kommunen overvåker daglig vannforbruket i kommunen, og vannforbruket er for tiden høyt.

Dette får konsekvenser for vannforsyningen generelt i kommunen, og det kan bli vanskelig å sørge for nok vann til alle innbyggerne.

Det blir også utfordrende å holde akseptable nivåer i høydebassenger, og kan også få konsekvenser for brannvannskapasiteten dersom en hendelse skulle oppstå.

Kommunen ber derfor innbyggere og hytteiere i kommunen om å sjekke stikkledninger og slutte med frosttapping.

Høyt vannforbruk betyr også pengetap for kommunen.

Driftsavdelingen arbeider for å redusere vannlekkasjer og er derfor svært interessert i å høre fra folk som opplever å høre susing fra rørene sine.

Slik susing kan tyde på en lekkasje i ledningsnettet, enten nær eller i boligen, eller i tilknytning til det nærliggende kommunale ledningsnettet.

Det kan være lekkasje i den private stikkledningen, eller i det kommunale nettet som ligger tett på. Slikt er viktig å finne ut av raskt, melder kommunen på sine nettsider.

Flere nyheter: