Menu

Frikjent for incest

En mann fra Haugalandet er i Gulating lagmannsrett frikjent for for incest med sin 7 år gamle datter, men han må likevel betale 250.000 kroner i erstatning til henne.

Av Egil M Solberg | 23.01.2018 20:46:00

Den da fem år gamle jenta hadde fortalt moren og en barnehageansatt, i dommeravhør, og til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), at hun hadde blitt utsatt for overgrep fra faren. Jan på sin side, mente jenta hadde blitt manipulert, melder NRK.

Mannen ble i Haugaland tingrett dømt til ni års fengsel og til å betale 350.000 i erstatning til datteren, melder Haugesunds avis.

Lagmansretten konkluderte med at det var klar sannsynlighetsovervekt for at mannen hadde begått seksuelle overgrep mot datteren, men at mannen skulle frikjennes da det ikke var bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at han var skyldig.

Gjeldende norsk rett gir anledning til å dømme en som er strafferettslig frifunnet til å betale erstatning for helt eller delvis samme forhold.

Han vil ifølge Haugesunds avis i nærmeste framtid overveie om erstatningsdommen skal påankes til Høyesterett.

Flere nyheter: